เทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ)

Updated: Dec 26, 2018

(Jinju Namgang Yudeung (Lantern) Festival)ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2018 ~ 14 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

626, นัมกัง-โร, ชินจู-ชี, กยองซังนัม-โด

สถานที่

บริเวณแม่น้ำชินจูนัมกังและป้อมปราการชินจูซอง


โทรศัพท์

- สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-755-9111


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองชินจู, มูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมชินจู, คณะกรรมการเทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ)


แนะนำ

เทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ) เกิดขึ้นจากการจุดโคมไฟในป้อมปราการชินจูซองในช่วงสงครามอิมจินเวรัน (สมัยญี่ปุ่นรุกรานในปี 1592) เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังญี่ปุ่นบุกมายังแม่น้ำนัมกังได้ จุดเด่นของเทศกาลนี้คือการลอยโคมไฟที่นำคำอธิษฐานของผู้คนลอยไปตามแม่น้ำนัมกัง และขบวนพาเหรดโคมไฟที่สร้างสรรค์โดยเหล่านักเรียน นอกจากนี้เทศกาลยังมี แกเจซิก (แสงของโคมไฟในป้อมปราการชินจูซองเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึก), นิทรรศการโคมไฟแบบดั้งเดิมของโลกและอีกหลากหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้เข้าร่วม


โปรแกรม

[กิจกรรมหลัก]

- พิธีจุดโคมไฟ

- ลอยโคมไฟลงแม่น้ำ

- แขวนโคมไฟอธิษฐาน

- ประสบการณ์การล่องเรือ

- นิทรรศการโคมไฟของเกาหลี

- นิทรรศการโคมไฟนานาชาติ

- นิทรรศการโคมไฟแบบดั้งเดิม

- นิทรรศการโคมไฟ「ป้อมปราการชินจู 1592」


ระยะเวลาการแสดง

3-4 ชั่วโมง

การเดินทาง

ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังสถานีขนส่งระหว่างเมืองชินจู ออกจากสถานีไปทางแม่น้ำ. เลี้ยวขวาและเดินต่อประมาณ 5 นาทีจะถึงบริเวณงานเทศกาล


โฮมเพจ

www.yudeung.com (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Festival #history #cultural #family #friends #couple