เทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ)

Updated: Dec 26, 2018

(Jinju Namgang Yudeung (Lantern) Festival)ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2018 ~ 14 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

626, นัมกัง-โร, ชินจู-ชี, กยองซังนัม-โด

สถานที่

บริเวณแม่น้ำชินจูนัมกังและป้อมปราการชินจูซอง


โทรศัพท์

- สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-755-9111


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองชินจู, มูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมชินจู, คณะกรรมการเทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ)


แนะนำ

เทศกาลชินจู นัมกัง ยูดึง (เทศกาลโคมไฟ) เกิดขึ้นจากการจุดโคมไฟในป้อมปราการชินจูซองในช่วงสงครามอิมจินเวรัน (สมัยญี่ปุ่นรุกรานในปี 1592) เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังญี่ปุ่นบุกมายังแม่น้ำนัมกังได้ จุดเด่นของเทศกาลนี้คือการลอยโคมไฟที่นำคำอธิษฐานของผู้คนลอยไปตามแม่น้ำนัมกัง และขบวนพาเหรดโคมไฟที่สร้างสรรค์โดยเหล่านักเรียน นอกจากนี้เทศกาลยังมี แกเจซิก (แสงของโคมไฟในป้อมปราการชินจูซองเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึก), นิทรรศการโคมไฟแบบดั้งเดิมของโลกและอีกหลากหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้เข้าร่วม


โปรแกรม

[กิจกรรมหลัก]

- พิธีจุดโคมไฟ

- ลอยโคมไฟลงแม่น้ำ

- แขวนโคมไฟอธิษฐาน

- ประสบการณ์การล่องเรือ

- นิทรรศการโคมไฟของเกาหลี

- นิทรรศการโคมไฟนานาชาติ

- นิทรรศการโคมไฟแบบดั้งเดิม

- นิทรรศการโคมไฟ「ป้อมปราการชินจู 1592」


ระยะเวลาการแสดง

3-4 ชั่วโมง

การเดินทาง

ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังสถานีขนส่งระหว่างเมืองชินจู ออกจากสถานีไปทางแม่น้ำ. เลี้ยวขวาและเดินต่อประมาณ 5 นาทีจะถึงบริเวณงานเทศกาล


โฮมเพจ

www.yudeung.com (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Festival #history #cultural #family #friends #couple

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon