เทศกาลชาเขียว โพซอง

Updated: Jan 7, 2019

(Boseong Green Tea Festival)

ระยะเวลา

18 พฤษภาคม 2018 ~ 22 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

775, น๊กชา-โร, โพซอง-กุน, ชอลลานัม-โด


สถานที่

สวนวัฒนธรรมชาเกาหลีและไร่ชาโพซอง


โทรศัพท์

· สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

· สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-61-850-5223~4


ผู้ให้การสนับสนุน / จัดการ

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลชาเขียว โพซอง


แนะนำ

โพซองถือเป็นแหล่งกำเนิดของอุตสาหกรรมชาและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ เทศกาลชาเขียวโพซองกิจกรรมส่วนที่นิยมที่สุดในเทศกาล (ส่วนใหญ่จะจัดในไร่ชาเขียว) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์จากการลงมือทำเอง เช่น การเลือกใบชา การทำชาและขนมที่ทำจากชาเขียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่นงานแสดงสินค้า การจำหน่ายชา และมีการจัดแสดงการเฉลิมฉลองมากมายที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลด้วย


โปรแกรม

[กิจกรรมอย่างเป็นทางการ] พิธีเปิด, พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน,มูลไลท์วอร์ค และอื่น ๆ

[กิจกรรมพิเศษ] งานเลี้ยงน้ำชาโซลพลาซ่า, งานเลี้ยงน้ำชา มูนไลท์ของโพซอง

[กิจกรรมโครงการ] การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาเกาหลี‧จีน‧ญี่ปุ่น, การสาธิตทำชาเกาหลี‧จีน‧ญี่ปุ่น, ตลาดกรีนทีอาร์ท


[โปรแกรมสัมผัสวัฒนธรรมจากชา] การเลือกใบชา, ทำงานฝีมือจากชา, ทำถ้วยชา, เรียนรู้มารยาทการดื่มชา, กรีนทีบิวตี้เฮ้าส์, ทำเทียนจากชาเขียว และอื่นๆ

[การจัดนิทรรศการและการแข่งขัน] พิพิธภัณฑ์ชาเกาหลี, สวนพฤกษศาสตร์, ทีอาร์ตเฟสติวัล, การประกวดมารยาทการดื่มชาเยาวชนแห่งชาติและอื่นๆ

* โปรแกรมและตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


อายุผู้เข้าชม

สามารถเข้าชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถบัส] จากสถานีขนส่งรถบัสด่วนโซล ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังโพซอง หรือจากสถานีขนส่งรถบัสด่วนโซล ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังกวางจู จากสถานีขนส่งกวางจูยูสแควร์ ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังโพซอง จากสถานีขนส่งโพซองใช้รถบัสสาย โพซอง-คุนฮัก ไปยัง แทฮันดาวอน


แฟกซ์

+82-61-850-5211~4


โฮมเพจ

festival.boseong.go.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Jeollanamdo #Boseong #Nokcha #Festival #family #friends