เทศกาลชาเขียว โพซอง

Updated: Jan 7, 2019

(Boseong Green Tea Festival)

ระยะเวลา

18 พฤษภาคม 2018 ~ 22 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

775, น๊กชา-โร, โพซอง-กุน, ชอลลานัม-โด


สถานที่

สวนวัฒนธรรมชาเกาหลีและไร่ชาโพซอง


โทรศัพท์

· สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

· สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-61-850-5223~4


ผู้ให้การสนับสนุน / จัดการ

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลชาเขียว โพซอง


แนะนำ

โพซองถือเป็นแหล่งกำเนิดของอุตสาหกรรมชาและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ เทศกาลชาเขียวโพซองกิจกรรมส่วนที่นิยมที่สุดในเทศกาล (ส่วนใหญ่จะจัดในไร่ชาเขียว) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์จากการลงมือทำเอง เช่น การเลือกใบชา การทำชาและขนมที่ทำจากชาเขียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่นงานแสดงสินค้า การจำหน่ายชา และมีการจัดแสดงการเฉลิมฉลองมากมายที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลด้วย


โปรแกรม

[กิจกรรมอย่างเป็นทางการ] พิธีเปิด, พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน,มูลไลท์วอร์ค และอื่น ๆ

[กิจกรรมพิเศษ] งานเลี้ยงน้ำชาโซลพลาซ่า, งานเลี้ยงน้ำชา มูนไลท์ของโพซอง

[กิจกรรมโครงการ] การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาเกาหลี‧จีน‧ญี่ปุ่น, การสาธิตทำชาเกาหลี‧จีน‧ญี่ปุ่น, ตลาดกรีนทีอาร์ท


[โปรแกรมสัมผัสวัฒนธรรมจากชา] การเลือกใบชา, ทำงานฝีมือจากชา, ทำถ้วยชา, เรียนรู้มารยาทการดื่มชา, กรีนทีบิวตี้เฮ้าส์, ทำเทียนจากชาเขียว และอื่นๆ

[การจัดนิทรรศการและการแข่งขัน] พิพิธภัณฑ์ชาเกาหลี, สวนพฤกษศาสตร์, ทีอาร์ตเฟสติวัล, การประกวดมารยาทการดื่มชาเยาวชนแห่งชาติและอื่นๆ

* โปรแกรมและตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


อายุผู้เข้าชม

สามารถเข้าชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถบัส] จากสถานีขนส่งรถบัสด่วนโซล ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังโพซอง หรือจากสถานีขนส่งรถบัสด่วนโซล ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังกวางจู จากสถานีขนส่งกวางจูยูสแควร์ ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองไปยังโพซอง จากสถานีขนส่งโพซองใช้รถบัสสาย โพซอง-คุนฮัก ไปยัง แทฮันดาวอน


แฟกซ์

+82-61-850-5211~4


โฮมเพจ

festival.boseong.go.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Jeollanamdo #Boseong #Nokcha #Festival #family #friends

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon