เทศกาลขอบฟ้าคิมเจ

Updated: Dec 27, 2018

( Gimje Horizon Festival )


ระยะเวลา

05 ตุลาคม2018 ~ 09ตุลาคม2018


ที่อยู่

บูรยัง-มยอน, คิมเจ-ซี,ชอลลาบุก-โด

สถานที่

เมืองคิมเจ (บุกโกลเจ)


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-540-3031


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองคิมเจ / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลขอบฟ้าคิมเจ


แนะนำ

เทศกาลขอบฟ้าคิมเจ จัดขึ้นในปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม ทุกๆปีมาตั้งแต่ปี 1999 จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบุกโกลเจ ซึ่งเป็นเสมือนยุ้งฉางธัญญาหารเมืองโฮนัม เทศกาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมเกษตรกรรมของเกาหลีซึ่งเป็นรากฐานของประเทศในธีมการประชุมของท้องฟ้าและดินแดน ณ ที่ปลายขอบฟ้า เทศกาลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โปรแกรมหลากหลายทั้งแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วและแบบที่ยังคงดำเนินอยู่ พร้อมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาล


การเดินทาง

[รถไฟ] นั่งรถไฟด่วนถึงสถานีคิมเจ นั่งรถชัตเตอร์บัสงานเทศการจากสถานีไปยังบริเวณจัดงานเทศกาล

(ตารางรถชัตเตอร์บัส: 07:30-22:30)

[รถบัส] นั่งรถบัสด่วนไปถึงสถานีขนส่งคิมเจ Gimje Bus Terminal. นั่งรถชัตเตอร์บัสงานเทศการจากสถานีไปยังบริเวณจัดงานเทศกาล

(ตารางรถชัตเตอร์บัส: 08:00-22:00)


โฮมเพจ

festival.gimje.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลีเท่านั้น)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Gimje #Buryangmyeon #festival #Culture #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon