เทศกาลขอบฟ้าคิมเจ

Updated: Dec 27, 2018

( Gimje Horizon Festival )


ระยะเวลา

05 ตุลาคม2018 ~ 09ตุลาคม2018


ที่อยู่

บูรยัง-มยอน, คิมเจ-ซี,ชอลลาบุก-โด

สถานที่

เมืองคิมเจ (บุกโกลเจ)


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-540-3031


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองคิมเจ / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลขอบฟ้าคิมเจ


แนะนำ

เทศกาลขอบฟ้าคิมเจ จัดขึ้นในปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม ทุกๆปีมาตั้งแต่ปี 1999 จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบุกโกลเจ ซึ่งเป็นเสมือนยุ้งฉางธัญญาหารเมืองโฮนัม เทศกาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมเกษตรกรรมของเกาหลีซึ่งเป็นรากฐานของประเทศในธีมการประชุมของท้องฟ้าและดินแดน ณ ที่ปลายขอบฟ้า เทศกาลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โปรแกรมหลากหลายทั้งแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วและแบบที่ยังคงดำเนินอยู่ พร้อมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาล


การเดินทาง

[รถไฟ] นั่งรถไฟด่วนถึงสถานีคิมเจ นั่งรถชัตเตอร์บัสงานเทศการจากสถานีไปยังบริเวณจัดงานเทศกาล

(ตารางรถชัตเตอร์บัส: 07:30-22:30)

[รถบัส] นั่งรถบัสด่วนไปถึงสถานีขนส่งคิมเจ Gimje Bus Terminal. นั่งรถชัตเตอร์บัสงานเทศการจากสถานีไปยังบริเวณจัดงานเทศกาล

(ตารางรถชัตเตอร์บัส: 08:00-22:00)


โฮมเพจ

festival.gimje.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลีเท่านั้น)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Gimje #Buryangmyeon #festival #Culture #Family #friend