เดอะเวิร์ลเทควันโด ฮันมาดัง

Updated: Feb 7, 2020

The World Taekwondo Hanmadang
เดอะ เวิร์ลเทควันโด ฮันมาดัง เป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของเทควันโดทั่วโลก ซึ่งได้นำเสนอสาระสำคัญที่แท้จริงในองค์ประกอบของเทควันโด ได้แก่ การโจมตี, การสาธิต และการป้องกันตัว ทุกๆปีที่สำนักงานใหญ่เดอะเวิร์ลเทควันโด จะจัดการแข่งขันเทควันโดระดับนานาชาติขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของศิลปะการป้องกันตัว และเพื่อเพิ่มความสามัคคีของนักกีฬาเทควันโดทั่วโลก นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1992 การแข่งขันได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะของผู้นำเทควันโดระดับโลก


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เดอะเวิร์ลเทควันโด ฮันมาดัง ได้เพิ่มคุณค่าของเทควันโด ด้วยการปลุกจิตสำนึกทางด้านวัฒนธรรม และยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำให้วัฒนธรรมของเทควันโดสามารถแพร่หลายไปทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังเป็นเทศกาลแนะนำการเรียนการสอนเทควันโดในระดับนานาชาติ ให้กับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญ และสำหรับผู้ฝึกเทควันโดนานาชาติ ยังสามารถเยี่ยมชมประเทศบ้านเกิดของศิลปะการป้องกันตัว รวมถึงสำนักงานใหญ่ ผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสเชิงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเทควันโด ด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 50 ประเทศ มากกว่า 5,000 คน เป็นประจำทุกปี นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผ่านการแสดง พุมแซ, การโจมตี, การป้องตัวเอง, และยิมนาสติกเทควันโดแล้ว มันยังเป็นเครื่องหมายของการเป็นเทศกาลเทควันโดระดับนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความสง่างามและองค์ประกอบที่ซับซ้อนของศิลปะการต่อสู้แบบโบรานนี้ด้วย


โปรแกรม

ภายในประเทศ 46 โปรแกรม และ ระหว่างประเทศ 41 โปรแกรม ใน 11 ประเภท


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ลงทะเบียนออนไลน์ : รายละเอียดในโฮมเพจ hanmadang.kukkiwon.or.kr


กิจกรรมเพิ่มเติม

ร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับเทควันโด, โรงอาหาร, ฯลฯ


วิธีการสมัครเข้าร่วม

ระยะเวลาในการจองออนไลน์ : 8 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ.2018

* ข้อมูลรายละเอียดมีอยู่ในเว็บไซต์ : hanmadang.kukkiwon.or.kr


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัย


การสำรองบัตร

ออนไลน์และสำรองที่นั่งหน้างาน

ระยะเวลา

28 กรกฎาคม 2018 - 31 กรกฎาคม 2018


ที่อยู่

24, ซอกวัง-โร 2-กิล, เชจู-ชี, เชจู-โด

สถานที่

โรงยิมอันยาง

โทรศัพท์

สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-2-3469-0192, +82-64-702-2018

ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

กุกกีวอน / คณะกรรมการองค์การฮันมาดังเทควันโดเชจู 2018

โฮมเพจ

hanmadang.kukkiwon.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ)
* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Jeju #TheWorldTaekwondoHanmadang #Taekwondo #Performance #Family #Friend #Couple