อาหารเกาหลีทั่วไป : General Kinds of Korean Food (Part 3)


Desserts ของหวาน

1) Tteok (เค้กข้าว)

Tteokเป็นจานที่ทำจากนึ่งทอดหรือผงต้มหรือผงเมล็ดอื่น ๆ หลังจากที่มีการโรยด้วยน้ำ มักจะถูกเสิร์ฟในพิธีและวันหยุด


2) Hangwa (คุกกี้เกาหลี)

Hangwa เป็นคุกกี้เกาหลีแบบดั้งเดิม มีหลายพันธุ์ขึ้นอยู่กับส่วนผสมหรือสูตรเช่น yumilgwa, gangjeong, sanja, dasik, jeonggwa, suksilgwa, gwapyeon, yeotgangjeong และ yeot


3) Eumcheong (เครื่องดื่ม)

Eumcheong เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


*Source: The beauty of Korean Food: With 100 Best-loved recipes by Institute of Traditional Korean Food


#GeneralKindsofKoreanFood #KoreanFood #Food #Maindishes #Sidedishes #Desserts

#lady #couple #family #Friends

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon