หลากหลายสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์ในเมืองแทกู

Updated: Jul 18, 2019


บัตรท่องเที่ยวด้านการแพทย์ (MTC) (เครดิต: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกูได้มีบัตรส่วนลดพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ ที่เรียกว่า Medical Tourism Card (MTC) ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการบริการทางด้านการแพทย์

บัตรนี้ได้มีถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และมีการมอบส่วนลด 5% แก่ผู้ที่เคยมาเลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์ในแทกูและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง รวมทั้งมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นส่วนลด 10% สำหรับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว แต่จะต้องทำการจองที่พักโดยตรงหรือจองผ่านทางศูนย์การแพทย์จึงจะได้รับส่วนลดดังกล่าว ข้อมูลรายชื่อศูนย์การแพทย์ ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วม จะถูกนำขึ้นสู่เว็บไซต์ the Medi-City Daegu ในเดือนกรกฎาคม ท่านจะสามารถรับบัตรได้หลังจากเข้าเยือนหนึ่งในศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรอง (ศูนย์ภาพวินิจฉัยแดกยอง(Dae Kyung Imaging Center) คลินิกทันตกรรมด็อกยอง(Deokyoung Dental Clinic) คลินิกผิวหนังออลฟอร์สกิน(Allforskin Dermatology) คลินิกแพทย์รังสีวิทยา(Doctors Radiology Clinic) โรงพยาบาลอูรี(Woori Hospital) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและผิวหนังบีแอล(BL Plastic Surgery & Dermatology) คลินิกรังสีวิทยาเอสเอ็ม(SM Radiology Clinic) คลินิกโคบีโอเรียนทอล(Coby Oriental Clinic)) และมีการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ the Medi-City Daegu เท่านั้น อีกทั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกูนั้นจะร่วมมือกับผู้ประกอบการนอกเหนือจากนี้ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และส่วนลดให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู เว็บไซต์ Medi-City Daegu: hp.medicitydaegu.com (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์)


เครดิตข้อมูลจากศาลาว่าการเมืองแทกูและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู

ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2608113


วันที่เผยแพร่ : 5 กรกฎาคม 2562