หลากหลายสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์ในเมืองแทกู

Updated: Jul 18, 2019


บัตรท่องเที่ยวด้านการแพทย์ (MTC) (เครดิต: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกูได้มีบัตรส่วนลดพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ ที่เรียกว่า Medical Tourism Card (MTC) ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการบริการทางด้านการแพทย์

บัตรนี้ได้มีถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และมีการมอบส่วนลด 5% แก่ผู้ที่เคยมาเลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์ในแทกูและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง รวมทั้งมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นส่วนลด 10% สำหรับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว แต่จะต้องทำการจองที่พักโดยตรงหรือจองผ่านทางศูนย์การแพทย์จึงจะได้รับส่วนลดดังกล่าว ข้อมูลรายชื่อศูนย์การแพทย์ ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วม จะถูกนำขึ้นสู่เว็บไซต์ the Medi-City Daegu ในเดือนกรกฎาคม ท่านจะสามารถรับบัตรได้หลังจากเข้าเยือนหนึ่งในศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรอง (ศูนย์ภาพวินิจฉัยแดกยอง(Dae Kyung Imaging Center) คลินิกทันตกรรมด็อกยอง(Deokyoung Dental Clinic) คลินิกผิวหนังออลฟอร์สกิน(Allforskin Dermatology) คลินิกแพทย์รังสีวิทยา(Doctors Radiology Clinic) โรงพยาบาลอูรี(Woori Hospital) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและผิวหนังบีแอล(BL Plastic Surgery & Dermatology) คลินิกรังสีวิทยาเอสเอ็ม(SM Radiology Clinic) คลินิกโคบีโอเรียนทอล(Coby Oriental Clinic)) และมีการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ the Medi-City Daegu เท่านั้น อีกทั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกูนั้นจะร่วมมือกับผู้ประกอบการนอกเหนือจากนี้ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และส่วนลดให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม บัตรท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู เว็บไซต์ Medi-City Daegu: hp.medicitydaegu.com (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์)


เครดิตข้อมูลจากศาลาว่าการเมืองแทกูและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แทกู

ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2608113


วันที่เผยแพร่ : 5 กรกฎาคม 2562

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon