วัฒนธรรมกลางคืน ซูวอน

Updated: Jan 3, 2019

(Suwon Culture Night)


ระยะเวลา

10 สิงหาคม 2018 – 8 กันยายน 2018


ที่อยู่

825, จองโจ-โร, พัลดัล-กู, ซูวอน-ซี, คยองกี-โด

สถานที่

พื้นที่ในซูวอน


เบอร์โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-31-290-3612~6


ผู้สนับสนุน / การจัดการ

ซูวอน-ซี /


บทนำ

ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง และพระราชวังฮวาซองแฮงกุง เป็นสถานที่จัดงานวัฒนธรรมกลางคืนของซูวอน ทั้งสองเป็นพื้นที่จัดงานมีการตกแต่งด้วยมีเดียอาร์ต ประสบการณ์กลางคืน 8 อย่าง ทุกมุมถนนของป้อมปราการมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่


รอบที่ 1: 10-11 สิงหาคม 2018 / พระราชวังฮวาซองแฮงกุง, ฮวารยองจอน ฮอลล์, ฮวาซองแฮงกุง พลาซ่า, ซูวอน ไอปาร์ค แกลอรี่, ถนนฮวาซองแฮงกุง คงบัง-กิล, ฯลฯ


รอบที่ 2: 7-8 กันยายน 2018 / ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง, ประตูฮวาซองมุน, ศาลาบังฮวาซูรยูจอง, ศูนย์มรดกวัฒนธรรมซูวอน, พิพิธภัณฑ์ซูวอนฮวาซอง, ฯลฯ


โปรแกรม

- บรรยากาศกลางคืนซูวอน: ทัวร์กลางคืนอันพิเศษของป้อมปราการซูวอนฮวาซอง และเครื่องมือทางวัฒนธรรม - มีเดียอาร์ตของซูวอนฮวาซอง - ทัวร์มรดกทางวัฒนธรรมในเวลากลางคืน - การเดินชมหมูบ้านป้อมปราการซูวอนฮวาซอง - การแสดงกลางคืน - มื้ออาหารรอบดึก - ตลาดกลางคืนในหมู่บ้านป้อมปราการ - คืนพิเศษในป้อมปราการ


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ชำระตามโปรแกรม


โฮมเพจ

www.swcf.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeonggido #Suwon #Paldal #Jeongjo #Festival #family #friends #couple

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon