วัฒนธรรมกลางคืน ซูวอน

Updated: Jan 3, 2019

(Suwon Culture Night)


ระยะเวลา

10 สิงหาคม 2018 – 8 กันยายน 2018


ที่อยู่

825, จองโจ-โร, พัลดัล-กู, ซูวอน-ซี, คยองกี-โด

สถานที่

พื้นที่ในซูวอน


เบอร์โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-31-290-3612~6


ผู้สนับสนุน / การจัดการ

ซูวอน-ซี /


บทนำ

ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง และพระราชวังฮวาซองแฮงกุง เป็นสถานที่จัดงานวัฒนธรรมกลางคืนของซูวอน ทั้งสองเป็นพื้นที่จัดงานมีการตกแต่งด้วยมีเดียอาร์ต ประสบการณ์กลางคืน 8 อย่าง ทุกมุมถนนของป้อมปราการมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่


รอบที่ 1: 10-11 สิงหาคม 2018 / พระราชวังฮวาซองแฮงกุง, ฮวารยองจอน ฮอลล์, ฮวาซองแฮงกุง พลาซ่า, ซูวอน ไอปาร์ค แกลอรี่, ถนนฮวาซองแฮงกุง คงบัง-กิล, ฯลฯ


รอบที่ 2: 7-8 กันยายน 2018 / ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง, ประตูฮวาซองมุน, ศาลาบังฮวาซูรยูจอง, ศูนย์มรดกวัฒนธรรมซูวอน, พิพิธภัณฑ์ซูวอนฮวาซอง, ฯลฯ


โปรแกรม

- บรรยากาศกลางคืนซูวอน: ทัวร์กลางคืนอันพิเศษของป้อมปราการซูวอนฮวาซอง และเครื่องมือทางวัฒนธรรม - มีเดียอาร์ตของซูวอนฮวาซอง - ทัวร์มรดกทางวัฒนธรรมในเวลากลางคืน - การเดินชมหมูบ้านป้อมปราการซูวอนฮวาซอง - การแสดงกลางคืน - มื้ออาหารรอบดึก - ตลาดกลางคืนในหมู่บ้านป้อมปราการ - คืนพิเศษในป้อมปราการ


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ชำระตามโปรแกรม


โฮมเพจ

www.swcf.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeonggido #Suwon #Paldal #Jeongjo #Festival #family #friends #couple