ร้าน Twenty Four Seasons (이십사절기)

Updated: Feb 7, 2020
Twenty Four Seasons นำเสนออาหารเกาหลีตามฤดูกาล ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำศัพท์แสงอาทิตย์ 24 ดวงของฤดูกาลที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกในอดีต ร้านอาหารนำเสนอรสชาติใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการทำอาหารแบบดั้งเดิมของเกาหลี


เวลาเปิด-ปิด 11:30-22:00 *เวลาพัก 15:00-17:00

Menu รายการเมนูบางรายการอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในราคาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Lunch Course / Dinner Course


ที่อยู่ 13, Dosan-daero 37-gil, Gangnam-gu, Seoul

ประเภท / เมนูหลัก

Korean Food/Korean Course Meal

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-2-545-1023

Homepage

www.24seasons.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Seoul #Gangnam #TwentyFourSeasons #이십사절기 #Food #KoreanCourseMeal #Family #Friend #Couple #Lady