รถไฟใต้ดิน Subway

Updated: Dec 24, 2018

ที่สุดของการเดินทางที่แสนสบายสะดวกในเมืองใหญ่

【 รูปภาพ: แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองหลวงกรุงโซล (เครดิต: โซลเมโทร) 】

รถไฟใต้ดินเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก ซึ่งน่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รถไฟใต้ดินมีให้บริการในเมืองใหญ่ๆ 5 แห่ง ได้แก่ ปูซาน, แทกู, ควางจู, และแทจอน ส่วนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงโซล ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง มีตั้งแต่สาย 1 ถึง 9 และมีสายเพิ่มเติมคือสายซินบันดัง, สายคยองชุน, สายคยองอีจุงอัง, สายอีเวอร์, สายอูอีซินซอล และสายอื่น ๆ ทั่วเขตนครบาล รถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้รหัสสีเพื่อความสะดวก และช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย


แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงโซล (เครดิต: โซลเมโทร)

www.seoulmetro.co.kr (ภาษาอังกฤษ)


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินตามภูมิภาค

• ค่าโดยสารมาตรฐาน ใช้กับการเดินทางไม่เกิน 10 กม.

• ค่าโดยสารเพิ่ม: 100 วอนต่อระยะทาง 5 กม. ตั้งแต่ 10-50 กม. / และ 100 วอน ต่อระยะทาง 8 กม. เมื่อเดินทางมากกว่า 50 กม.

• เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

• ระบบค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน แตกต่างตามภูมิภาค


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินปูซาน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ – 1,300 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,050 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,200 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 650 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 750 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,150 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,300 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 700 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 800 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

* อัตราค่าโดยสาร: ส่วนที่ 1 (ภายใน 10.5 กม.) / ส่วนที่ 2 (เกิน 10.5 กม.)

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแทจอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ – 1,250 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,350 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 880 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 960 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 550 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 650 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

* อัตราค่าโดยสาร: ส่วนที่ 1 (ภายใน 10 กม.) / ส่วนที่ 2 (เกิน 10 กม.)

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแทกู

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ 1,250 วอน / วัยรุ่น 850 วอน / เด็ก 400 วอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ 1,400 วอน / วัยรุ่น 1,400 วอน / เด็ก 500 วอน


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินควางจู

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ 1,250 วอน / วัยรุ่น 900 วอน / เด็ก 500 วอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ 1,400 วอน / วัยรุ่น 1,400 วอน / เด็ก 500 วอน

การซื้อบัตรโดยสาร

【 รูปภาพ: เครื่องจำหน่ายบัตร และรับบัตร】

ขั้นตอนการใช้บริการรถไฟใต้ดิน ขั้นตอนแรกคือการซื้อบัตรหรือตั๋วโดยสารที่เหมาะสมกับความต้องการ ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรเดินทางเที่ยวเดียว หรือบัตรเติมเงินอย่าง ทีมันนี่ Tmoney, แคชบี Cashbee หรือเอ็มพาส MPASS สำหรับใช้งานตามประเภท บัตรเดินทางเที่ยวเดียวสามารถซื้อจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และต้องจ่ายค่ามัดจำเพิ่ม 500 วอน แต่สามารถรับเงินมัดจำคืนเมื่อนำบัตรกลับมาที่เครื่องหลังจากใช้งานแล้ว

☞ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง – บัตร Tmoney & Cashbee – บัตรท่องเที่ยวพิเศษ


การรับเงินคืน

คุณสามารถรับเงินมัดจำ 500 วอน จากการซื้อบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว โดยการคืนบัตรโดยสารที่เครื่องคืนเงินที่ปลายทางของคุณ เพียงแค่คืนบัตรที่เครื่อง และรับเงินคืน.

【 รูปภาพ: การใช้เครื่องคืนเงิน เพื่อรับเงินมัดจำคืน 】

ตู้เก็บของในรถไฟใต้ดิน

【 รูปภาพ: ตู้เก็บของในรถไฟใต้ดิน】

สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในกรุงโซล มีตู้เก็บของให้ใช้บริการ นอกจากนี้ตู้เก็บของยังมีคำแนะนำการใช้งานหลายภาษา ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการฝาก อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสถานที่


– ระยะเวลามาตรฐาน: 2-4 ชั่วโมง – ค่าธรรมเนียม (ตามระยะเวลามาตรฐาน): ตู้เก็บของเล็ก 2,000 วอน / ตู้เก็บของกลาง 3,000 วอน / ตู้เก็บของใหญ่ 4,000 วอน * ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันในแต่ละสถานี อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ถ้าฝากของเกินเวลามาตรฐานที่กำหนด การชำระเงิน: ตู้เก็บของทั่วไปสามารถชำระเงินด้วยบัตรโดยสาร แต่บางตู้ก็ยังรับเป็นเงินสด

เว็บไซต์รถไฟใต้ดินในภูมิภาค

– โซลเมโทร: www.seoulmetro.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) – โซลเมโทร 9 (รถไฟใต้ดินโซล สาย 9): www.metro9.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ) – บริษัทขนส่งปูซาน: www.humetro.busan.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินแทจอน: www.djet.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินแทกู: www.dtro.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินควางจู: www.gwangjusubway.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


*ข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2018 ข้อมูลอาจมีความแตกต่างสิ่งที่นำเสนอที่นี่


#Seoul #Busan #Daejeon #Daegu #Gwangju #Transportation #Tmoney #Subways

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon