รถไฟใต้ดิน Subway

Updated: Dec 24, 2018

ที่สุดของการเดินทางที่แสนสบายสะดวกในเมืองใหญ่

【 รูปภาพ: แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองหลวงกรุงโซล (เครดิต: โซลเมโทร) 】

รถไฟใต้ดินเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก ซึ่งน่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รถไฟใต้ดินมีให้บริการในเมืองใหญ่ๆ 5 แห่ง ได้แก่ ปูซาน, แทกู, ควางจู, และแทจอน ส่วนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงโซล ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง มีตั้งแต่สาย 1 ถึง 9 และมีสายเพิ่มเติมคือสายซินบันดัง, สายคยองชุน, สายคยองอีจุงอัง, สายอีเวอร์, สายอูอีซินซอล และสายอื่น ๆ ทั่วเขตนครบาล รถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้รหัสสีเพื่อความสะดวก และช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย


แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงโซล (เครดิต: โซลเมโทร)

www.seoulmetro.co.kr (ภาษาอังกฤษ)


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินตามภูมิภาค

• ค่าโดยสารมาตรฐาน ใช้กับการเดินทางไม่เกิน 10 กม.

• ค่าโดยสารเพิ่ม: 100 วอนต่อระยะทาง 5 กม. ตั้งแต่ 10-50 กม. / และ 100 วอน ต่อระยะทาง 8 กม. เมื่อเดินทางมากกว่า 50 กม.

• เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

• ระบบค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน แตกต่างตามภูมิภาค


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินปูซาน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ – 1,300 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,050 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,200 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 650 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 750 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,150 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,300 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 700 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 800 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

* อัตราค่าโดยสาร: ส่วนที่ 1 (ภายใน 10.5 กม.) / ส่วนที่ 2 (เกิน 10.5 กม.)

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแทจอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ – 1,250 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,350 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 880 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 960 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 550 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 วัยรุ่น – 1,400 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 1,500 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2 เด็ก – 600 วอน สำหรับ ส่วนที่ 1 / 650 วอน สำหรับ ส่วนที่ 2

* อัตราค่าโดยสาร: ส่วนที่ 1 (ภายใน 10 กม.) / ส่วนที่ 2 (เกิน 10 กม.)

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแทกู

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ 1,250 วอน / วัยรุ่น 850 วอน / เด็ก 400 วอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ 1,400 วอน / วัยรุ่น 1,400 วอน / เด็ก 500 วอน


ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินควางจู

  • ผู้ใช้บัตรโดยสาร: ผู้ใหญ่ 1,250 วอน / วัยรุ่น 900 วอน / เด็ก 500 วอน

  • ผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว: ผู้ใหญ่ 1,400 วอน / วัยรุ่น 1,400 วอน / เด็ก 500 วอน

การซื้อบัตรโดยสาร

【 รูปภาพ: เครื่องจำหน่ายบัตร และรับบัตร】

ขั้นตอนการใช้บริการรถไฟใต้ดิน ขั้นตอนแรกคือการซื้อบัตรหรือตั๋วโดยสารที่เหมาะสมกับความต้องการ ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรเดินทางเที่ยวเดียว หรือบัตรเติมเงินอย่าง ทีมันนี่ Tmoney, แคชบี Cashbee หรือเอ็มพาส MPASS สำหรับใช้งานตามประเภท บัตรเดินทางเที่ยวเดียวสามารถซื้อจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และต้องจ่ายค่ามัดจำเพิ่ม 500 วอน แต่สามารถรับเงินมัดจำคืนเมื่อนำบัตรกลับมาที่เครื่องหลังจากใช้งานแล้ว

☞ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง – บัตร Tmoney & Cashbee – บัตรท่องเที่ยวพิเศษ


การรับเงินคืน

คุณสามารถรับเงินมัดจำ 500 วอน จากการซื้อบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว โดยการคืนบัตรโดยสารที่เครื่องคืนเงินที่ปลายทางของคุณ เพียงแค่คืนบัตรที่เครื่อง และรับเงินคืน.

【 รูปภาพ: การใช้เครื่องคืนเงิน เพื่อรับเงินมัดจำคืน 】

ตู้เก็บของในรถไฟใต้ดิน

【 รูปภาพ: ตู้เก็บของในรถไฟใต้ดิน】

สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในกรุงโซล มีตู้เก็บของให้ใช้บริการ นอกจากนี้ตู้เก็บของยังมีคำแนะนำการใช้งานหลายภาษา ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการฝาก อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสถานที่


– ระยะเวลามาตรฐาน: 2-4 ชั่วโมง – ค่าธรรมเนียม (ตามระยะเวลามาตรฐาน): ตู้เก็บของเล็ก 2,000 วอน / ตู้เก็บของกลาง 3,000 วอน / ตู้เก็บของใหญ่ 4,000 วอน * ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันในแต่ละสถานี อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ถ้าฝากของเกินเวลามาตรฐานที่กำหนด การชำระเงิน: ตู้เก็บของทั่วไปสามารถชำระเงินด้วยบัตรโดยสาร แต่บางตู้ก็ยังรับเป็นเงินสด

เว็บไซต์รถไฟใต้ดินในภูมิภาค

– โซลเมโทร: www.seoulmetro.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) – โซลเมโทร 9 (รถไฟใต้ดินโซล สาย 9): www.metro9.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ) – บริษัทขนส่งปูซาน: www.humetro.busan.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินแทจอน: www.djet.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินแทกู: www.dtro.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) – บริษัทรถไฟใต้ดินควางจู: www.gwangjusubway.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


*ข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2018 ข้อมูลอาจมีความแตกต่างสิ่งที่นำเสนอที่นี่


#Seoul #Busan #Daejeon #Daegu #Gwangju #Transportation #Tmoney #Subways