รถบัสด่วน และ รถบัสระหว่างเมือง

Updated: Dec 24, 2018

ไปต่างจังหวัดด้วยรสบัสไม่ยากอย่างที่คิด


【รูปภาพ: ภายนอกอาคาร สถานีขนส่งโซลเอ็กซ์เพรสบัส】

รถบัสด่วน และ รถบัสระหว่างเมือง


การเดินทางในเกาหลีมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเดินทางระหว่างภูมิภาคคือ รถประจำทาง หรือรถบัส ซึ่งมีทั้งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมือง มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาตั๋วเหมาะสมกับระยะทาง ตารางการเดินทางที่แน่นอนทั้งขาออกและขาเข้า รถบัสเหล่านี้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี มีบรรยากาศที่ทำให้ผู้โดยสารสะดวกและเพลิดเพลินในการเดินทาง

ส่วนใหญ่ สถานีขนส่งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมืองจะตั้งอยู่ศูนย์กลางของแต่ละเมือง อย่างไรก็ตามในบางเมืองเช่นกรุงโซล จะมีสถานีขนส่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในเมือง ดังนั้นผู้ใช้บริการควรตรวจสอบสถานที่ตั้งของสถานีขนส่งก่อนการเดินทาง และสิ่งที่ควรทราบ หากชื่อสถานีขนส่งมีคำว่า “จองฮับ” (jonghup) หมายถึง สถานีขนส่งนั้นให้บริการทั้งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมือง


รถบัสด่วน

รถบัสด่วน ให้บริการโดยใช้ทางด่วน เอ็กซ์เพรส จะจอดตามจุดพักรถ แต่ก็แทบจะไม่จอดในเมืองอื่นที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง อัตราค่าโดยสารต่างกันไป ทั้งรถโดยสารแบบอิลบัน ilban (ทั่วไป หรือ มาตรฐาน) และรถบัสอูดึง udeung (หรูหรา) รถบัสอูดึง มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นด้วยที่นั่งที่กว้างขึ้นรถบัสระหว่างเมือง

รถบัสระหว่างเมือง มักจะหยุดพักรถในเมืองเล็ก ๆ ระหว่างการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ส่วนรถบัสระหว่างเมืองที่วิ่งตรงจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยไม่มีการหยุดพัก จะเรียกว่าจิกแฮง jikhaeng (เส้นทางตรง) หรือมูจองชา mujeongcha (ไม่หยุดพัก) ราคาตั๋วสำหรับรถบัสที่วิ่งช่วงกลางคืน จะมีราคาสูงกว่ารถบัสช่วงกลางวัน


  • สถานีขนส่งรถบัสระหว่างเมืองในกรุงโซล: *เว็บไซต์ของ Seoul Nambu Terminal - Seoul Nambu Terminal Website: www.nambuterminal.com (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) - จองตั๋วออนไลน์และตารางเดินรถของรถบัสระหว่างเมือง (Intercity Bus)

  • Bus Tago: www.bustago.or.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ)

  • ข้อมูลการจองตั๋วของรถบัสระหว่างเมืองทั่วประเทศ: www.busterminal.or.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

  • ระบบจองตั๋วออนไลน์ของรถบัสระหว่างเมือง : txbus.t-money.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


  • Seoul’s Jonghap Bus Terminals: มีบริการทั้งแบบ Express และ Intercity 1. Dong Seoul Jonghap Terminal * เว็บไซต์ของ Dong Seoul Jonghap Terminal: www.ti21.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) 2. Sangbong Jonghap Terminal * เว็บไซต์ของ Sangbong Bus Terminal : www.sbtr.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


#Transportation #Bus #ExpressBuses #IntercityBuses