รถบัสด่วน และ รถบัสระหว่างเมือง

Updated: Dec 24, 2018

ไปต่างจังหวัดด้วยรสบัสไม่ยากอย่างที่คิด


【รูปภาพ: ภายนอกอาคาร สถานีขนส่งโซลเอ็กซ์เพรสบัส】

รถบัสด่วน และ รถบัสระหว่างเมือง


การเดินทางในเกาหลีมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเดินทางระหว่างภูมิภาคคือ รถประจำทาง หรือรถบัส ซึ่งมีทั้งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมือง มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาตั๋วเหมาะสมกับระยะทาง ตารางการเดินทางที่แน่นอนทั้งขาออกและขาเข้า รถบัสเหล่านี้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี มีบรรยากาศที่ทำให้ผู้โดยสารสะดวกและเพลิดเพลินในการเดินทาง

ส่วนใหญ่ สถานีขนส่งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมืองจะตั้งอยู่ศูนย์กลางของแต่ละเมือง อย่างไรก็ตามในบางเมืองเช่นกรุงโซล จะมีสถานีขนส่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในเมือง ดังนั้นผู้ใช้บริการควรตรวจสอบสถานที่ตั้งของสถานีขนส่งก่อนการเดินทาง และสิ่งที่ควรทราบ หากชื่อสถานีขนส่งมีคำว่า “จองฮับ” (jonghup) หมายถึง สถานีขนส่งนั้นให้บริการทั้งรถบัสด่วน และรถบัสระหว่างเมือง


รถบัสด่วน

รถบัสด่วน ให้บริการโดยใช้ทางด่วน เอ็กซ์เพรส จะจอดตามจุดพักรถ แต่ก็แทบจะไม่จอดในเมืองอื่นที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง อัตราค่าโดยสารต่างกันไป ทั้งรถโดยสารแบบอิลบัน ilban (ทั่วไป หรือ มาตรฐาน) และรถบัสอูดึง udeung (หรูหรา) รถบัสอูดึง มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นด้วยที่นั่งที่กว้างขึ้นรถบัสระหว่างเมือง

รถบัสระหว่างเมือง มักจะหยุดพักรถในเมืองเล็ก ๆ ระหว่างการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ส่วนรถบัสระหว่างเมืองที่วิ่งตรงจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยไม่มีการหยุดพัก จะเรียกว่าจิกแฮง jikhaeng (เส้นทางตรง) หรือมูจองชา mujeongcha (ไม่หยุดพัก) ราคาตั๋วสำหรับรถบัสที่วิ่งช่วงกลางคืน จะมีราคาสูงกว่ารถบัสช่วงกลางวัน


  • สถานีขนส่งรถบัสระหว่างเมืองในกรุงโซล: *เว็บไซต์ของ Seoul Nambu Terminal - Seoul Nambu Terminal Website: www.nambuterminal.com (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) - จองตั๋วออนไลน์และตารางเดินรถของรถบัสระหว่างเมือง (Intercity Bus)

  • Bus Tago: www.bustago.or.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ)

  • ข้อมูลการจองตั๋วของรถบัสระหว่างเมืองทั่วประเทศ: www.busterminal.or.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

  • ระบบจองตั๋วออนไลน์ของรถบัสระหว่างเมือง : txbus.t-money.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


  • Seoul’s Jonghap Bus Terminals: มีบริการทั้งแบบ Express และ Intercity 1. Dong Seoul Jonghap Terminal * เว็บไซต์ของ Dong Seoul Jonghap Terminal: www.ti21.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น) 2. Sangbong Jonghap Terminal * เว็บไซต์ของ Sangbong Bus Terminal : www.sbtr.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


#Transportation #Bus #ExpressBuses #IntercityBuses

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon