พิพิธภัณฑ์ยาสมุนไพรโบราณ Sancheong (ยาสมุนไพร)

Sancheong Museum of Herbal Medicine (Traditional Herbal Medicine Tourist Park)

อุทยานการท่องเที่ยวสมุนไพรยาแผนโบราณตั้งอยู่ที่เชิงวังซาน ที่ซึ่งแพทย์ที่มีชื่อเสียงสองคนในสมัยกลางราชวงศ์โชซอน (ค.ศ.1394-1910) Ryu Ui-tae และลูกศิษย์ของเขา Heo Jun ฝึกการแพทย์ตะวันออกของเกาหลีอย่างผู้เสียสละ ในฐานะที่เป็นอุทยานท่องเที่ยวยาสมุนไพรแห่งแรกของเกาหลี เพื่อนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือน ได้เติบโตจนกลายเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวโดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการมากมายรวมถึง พิพิธภัณฑ์ยาสมุนไพร สวนสมุนไพร ป่าสมุนไพร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสมุนไพร ร้านค้าและอื่นๆ


ที่อยู่ : Gyeongsangnam-do Sancheong-gun Geumseo-myeon Donguibogam-ro 555

ค่าเข้าชม :

ผู้ใหญ่ (19-64) : (รายบุคคล) 2,000 วอน/ (กลุ่ม) 1,000 วอน

นักเรียน (13-18) : (รายบุคคล) 1,500 วอน/ (กลุ่ม) 700 วอน

เยาวชน (7-12) : (รายบุคคล) 1,000 วอน/ (กลุ่ม) 500 วอน *20 คนขึ้นไปถึงจะนับเป็นกลุ่ม

ปิด : ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม / วันหยุด Seollal / วันหยุด Chuseok

#Gyeongsangnamdo #exhibition #single #couple #friend #family

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon