พิพิธภัณฑ์ยาสมุนไพรโบราณ Sancheong (ยาสมุนไพร)

Sancheong Museum of Herbal Medicine (Traditional Herbal Medicine Tourist Park)

อุทยานการท่องเที่ยวสมุนไพรยาแผนโบราณตั้งอยู่ที่เชิงวังซาน ที่ซึ่งแพทย์ที่มีชื่อเสียงสองคนในสมัยกลางราชวงศ์โชซอน (ค.ศ.1394-1910) Ryu Ui-tae และลูกศิษย์ของเขา Heo Jun ฝึกการแพทย์ตะวันออกของเกาหลีอย่างผู้เสียสละ ในฐานะที่เป็นอุทยานท่องเที่ยวยาสมุนไพรแห่งแรกของเกาหลี เพื่อนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือน ได้เติบโตจนกลายเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวโดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการมากมายรวมถึง พิพิธภัณฑ์ยาสมุนไพร สวนสมุนไพร ป่าสมุนไพร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสมุนไพร ร้านค้าและอื่นๆ


ที่อยู่ : Gyeongsangnam-do Sancheong-gun Geumseo-myeon Donguibogam-ro 555

ค่าเข้าชม :

ผู้ใหญ่ (19-64) : (รายบุคคล) 2,000 วอน/ (กลุ่ม) 1,000 วอน

นักเรียน (13-18) : (รายบุคคล) 1,500 วอน/ (กลุ่ม) 700 วอน

เยาวชน (7-12) : (รายบุคคล) 1,000 วอน/ (กลุ่ม) 500 วอน *20 คนขึ้นไปถึงจะนับเป็นกลุ่ม

ปิด : ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม / วันหยุด Seollal / วันหยุด Chuseok

#Gyeongsangnamdo #exhibition #single #couple #friend #family