ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าเกาหลีพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Updated: Jul 18, 2019


เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบของใช้ส่วนบุคคล (เครดิต: หน่วยงานกักกันสัตว์และพืช)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสำแดงสิ่งของที่อยู่ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ จะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี

อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ ต้องสำแดงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสำแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน สำหรับผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 5 ล้านวอน


สิ่งของที่ต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เนื้อแดดเดียว เนื้อกระป๋อง เนื้อเปื่อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ

ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ

อาหารสัตว์ ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าเกาหลีพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เว็บไซต์

- หน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency): www.qia.go.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ)

- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน: www.airport.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

- ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู: www.airport.co.kr/jeju (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมโป: www.airport.co.kr/gimpo (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์)

เครดิตข้อมูลจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช

ลิงค์ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2606081


วันที่เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2562

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon