ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าเกาหลีพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Updated: Jul 18, 2019


เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบของใช้ส่วนบุคคล (เครดิต: หน่วยงานกักกันสัตว์และพืช)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสำแดงสิ่งของที่อยู่ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ จะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี

อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ ต้องสำแดงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสำแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน สำหรับผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 5 ล้านวอน


สิ่งของที่ต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เนื้อแดดเดียว เนื้อกระป๋อง เนื้อเปื่อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ

ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ

อาหารสัตว์ ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าเกาหลีพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เว็บไซต์

- หน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency): www.qia.go.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ)

- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน: www.airport.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

- ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู: www.airport.co.kr/jeju (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมโป: www.airport.co.kr/gimpo (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)

1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์)

เครดิตข้อมูลจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช

ลิงค์ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2606081


วันที่เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2562