การคัดกรองผู้โดยสารขาออกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

Updated: Oct 16, 2019


รูปภาพ: ระบบคัดกรองผู้โดยสารขาออกอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (เครดิต: กระทรวงยุติธรรม)

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, คิมแฮ,คิมโพ, เชจู และแทกู รวมไปถึงท่าเรือปูซาน สามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ขั้นตอนในการเดินทางออกจากเกาหลีมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาดีๆ ในเกาหลีจนกระทั่งเดินทางกลับ ก่อนหน้านี้ระบบคัดกรองการเดินทางขาออกอัตโนมัติรองรับเฉพาะชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนการพำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีและทำการลงทะเบียนกับระบบตรวจการเดินทางขาเข้าแล้วเท่านั้น

บริการตรวจผู้โดยสารขาออกอัตโนมัตินี้ได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านการลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้าเมื่อตอนเดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลี และจะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือและภาพถ่ายเมื่อตอนที่เดินทางเข้ามา หรือผู้ที่มีปัญหาใดๆ ในการเข้าเมือง เช่น การอยู่เกินกำหนดระยะเวลาของ

วีซ่า หรือการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ______________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบคัดกรองการเดินทางขาออกอัตโนมัติ (Automated Departure System)

ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้: ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูล (ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน): +82-2-1577-2600 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์) ______________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้

______________________________________________________________________________________________________

ลิงค์ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2609993


วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2562