การคัดกรองผู้โดยสารขาออกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

Updated: Oct 16, 2019


รูปภาพ: ระบบคัดกรองผู้โดยสารขาออกอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (เครดิต: กระทรวงยุติธรรม)

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, คิมแฮ,คิมโพ, เชจู และแทกู รวมไปถึงท่าเรือปูซาน สามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ขั้นตอนในการเดินทางออกจากเกาหลีมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาดีๆ ในเกาหลีจนกระทั่งเดินทางกลับ ก่อนหน้านี้ระบบคัดกรองการเดินทางขาออกอัตโนมัติรองรับเฉพาะชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนการพำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีและทำการลงทะเบียนกับระบบตรวจการเดินทางขาเข้าแล้วเท่านั้น

บริการตรวจผู้โดยสารขาออกอัตโนมัตินี้ได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านการลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้าเมื่อตอนเดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลี และจะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือและภาพถ่ายเมื่อตอนที่เดินทางเข้ามา หรือผู้ที่มีปัญหาใดๆ ในการเข้าเมือง เช่น การอยู่เกินกำหนดระยะเวลาของ

วีซ่า หรือการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ______________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบคัดกรองการเดินทางขาออกอัตโนมัติ (Automated Departure System)

ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้: ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูล (ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน): +82-2-1577-2600 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย์) ______________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้

______________________________________________________________________________________________________

ลิงค์ที่มา: http://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2609993


วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2562

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon