ปกป้องสิทธิของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว!

Updated: Jul 8, 2020


รูป: โปสเตอร์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับการเลือกปฏิบัติที่โชคร้าย เนื่องจากสัญชาติ เชื้อชาติหรือสถานการณ์อื่น ๆ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประสบกับความไม่สะดวกในระหว่างการเดินทางในเกาหลี สามารถติดต่อศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยวได้ที่ + 82-2-1330 เพื่อขอคำปรึกษา หากปัญหานั้นเกี่ยวกับสิทธิของนักท่องเที่ยวเช่นสัญชาติหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสามารถปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ที่


โทรศัพท์ (+ 82-2-1331) หรืออีเมล

ก่อนหน้านี้ศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นที่การร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกในระหว่างการเดินทางในเกาหลี แต่ขณะนี้ได้ขยายการบริการ เพื่อจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจะให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยว (สามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์, เวปไซต์, อีเมล และไปรษณียบัตร) เวลาทำการ - โทรศัพท์ : เปิดบริการ 24 ชม. - เวปไซต์ & อีเมลล์ : วันธรรมดา 09:00 - 18:00 ค่าบริการ: ฟรี บริการหลัก: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมโดยธุรกิจการท่องเที่ยว,

แรงงานที่ไม่เป็นมิตรและความไม่สะดวกโดยรวมระหว่างการเดินทาง ติดต่อสอบถาม - โทรศัพท์: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์) - อีเมล: tourcom@knto.or.kr เวปไซต์: www.touristcomplaint.or.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์,อีเมลล์, แชท,วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และขอคำปรึกษาด้วยตนเอง)

เวลาทำการ - โทรศัพท์/ แชทออนไลน์,วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ : วันธรรมดา 09:00 - 18:00 - ขอคำปรึกษาด้วยตัวเอง: วันธรรมดา 09:00 - 18:00 (พักกลางวัน 12:00 - 13:00) ที่อยู่: ชั้น10, 340, ซัมอิล-แทโร, จุง-กู, โซล

☞ค่าบริการ: ฟรี บริการหลัก: ให้คำปรึกษาในการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสัญชาติ ,เชื้อชาติ, ความพิการ,ผู้หญิงและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ติดต่อสอบถาม - โทรศัพท์: +82-2-1331 (เกาหลี, อังกฤษ) - อีเมล: hoso@humanrights.go.kr เวปไซต์: www.humanrights.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)#Seoul #Lady #Information #Travelling