ปกป้องสิทธิของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว!

Updated: Jul 8, 2020


รูป: โปสเตอร์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับการเลือกปฏิบัติที่โชคร้าย เนื่องจากสัญชาติ เชื้อชาติหรือสถานการณ์อื่น ๆ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประสบกับความไม่สะดวกในระหว่างการเดินทางในเกาหลี สามารถติดต่อศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยวได้ที่ + 82-2-1330 เพื่อขอคำปรึกษา หากปัญหานั้นเกี่ยวกับสิทธิของนักท่องเที่ยวเช่นสัญชาติหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสามารถปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ที่


โทรศัพท์ (+ 82-2-1331) หรืออีเมล

ก่อนหน้านี้ศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นที่การร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกในระหว่างการเดินทางในเกาหลี แต่ขณะนี้ได้ขยายการบริการ เพื่อจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจะให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยว (สามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์, เวปไซต์, อีเมล และไปรษณียบัตร) เวลาทำการ - โทรศัพท์ : เปิดบริการ 24 ชม. - เวปไซต์ & อีเมลล์ : วันธรรมดา 09:00 - 18:00 ค่าบริการ: ฟรี บริการหลัก: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมโดยธุรกิจการท่องเที่ยว,

แรงงานที่ไม่เป็นมิตรและความไม่สะดวกโดยรวมระหว่างการเดินทาง ติดต่อสอบถาม - โทรศัพท์: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์) - อีเมล: tourcom@knto.or.kr เวปไซต์: www.touristcomplaint.or.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์,อีเมลล์, แชท,วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และขอคำปรึกษาด้วยตนเอง)

เวลาทำการ - โทรศัพท์/ แชทออนไลน์,วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ : วันธรรมดา 09:00 - 18:00 - ขอคำปรึกษาด้วยตัวเอง: วันธรรมดา 09:00 - 18:00 (พักกลางวัน 12:00 - 13:00) ที่อยู่: ชั้น10, 340, ซัมอิล-แทโร, จุง-กู, โซล

☞ค่าบริการ: ฟรี บริการหลัก: ให้คำปรึกษาในการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสัญชาติ ,เชื้อชาติ, ความพิการ,ผู้หญิงและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ติดต่อสอบถาม - โทรศัพท์: +82-2-1331 (เกาหลี, อังกฤษ) - อีเมล: hoso@humanrights.go.kr เวปไซต์: www.humanrights.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)#Seoul #Lady #Information #Travelling

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon