บงฮวาอึนนอ (ปลาอึนนอ) เฟสติวัล

Updated: Dec 26, 2018

(Bonghwa Euneo (Sweetfish) Festival)


ระยะเวลา

28 กรกฎาคม 2018 ~ 4 สิงหาคม 2018


ที่อยู่

บงฮวา-อึบ, บงฮวา-กุน, กยองซังบุก-โด

สถานที่ตั้ง

บริเวณคลองแนซองช็อนและสวนริมน้ำ


โทรศัพท์

- สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-54-679-6311~5


ผู้ให้การสนับสนุน / จัดการ

บงฮวากุล / คณะกรรมการเทศกาลบงฮวา


แนะนำ

เทศกาลบงฮวาอึนนอ (ปลาอึนนอ) เฟสติวัล จัดขึ้นที่บงฮวา-กุล, กยองซังบุก-โด เฉลิมฉลองให้กับปลาอึนนอซึ่งผลิตภัณฑ์พิเศษในท้องถิ่น คลองแนซองช็อนในบงฮวากุล ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุดในการผลิตปลาอึนนอคุณภาพสูง ปลาพวกนี้เคยถูกถวายให้กับกษัตริย์ในฐานะของบรรณาการในท้องถิ่นสมัยราชวงศ์โชซอน เทศกาลนี้มีกิจกรรมให้ร่วมมากมายรวมทั้งการตกปลา การเล่นน้ำ การแข่งขันทางน้ำต่างๆ และประสบการณ์ทางการเกษตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดลองจับปลาด้วยเหยื่อของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งนิทรรศการปลาน้ำจืด ที่มีปลาเทราท์ และปลาพันธุ์อื่น ๆ, ที่ศูนย์นิเวศวิทยาของปลาอึนนอนักท่องเที่ยวสามารถชมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ปลาอาศัยอยู่, พิพิธภัณฑ์เงินตราเกาหลี, ศูนย์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวบงฮวา, ภาพวาดของปลาอึนนอ, งานหัตถกรรมเซรามิค, งานหัตถกรรมเกาหลีและหินแกะสลัก


โปรแกรม

[งานอย่างเป็นทางการ] - พิธีเปิด

- พิธิฉลองการเปิดงาน

- การแสดงทางวัฒนธรรมและศิลปะ

- เทศกาลร้องเพลงอึนนอ - การแสดงปิด

[ประสบการณ์การตกปลาอึนนอ] - การจับปลาอึนนอด้วยสวิง - การจับปลาอึนนอด้วยมือเปล่า - การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม - การย่างปลาอึนนอบนถ่าน - การตกปลาอึนนอ - กิจกรรมทางน้ำ - เพ้นท์เล็บ / ใบหน้าและอื่น ๆ อีกมากมาย.

[นิทรรศการ :∙กิจกรรมพิเศษ] - นิทรรศการปลาอึนนอ - นิทรรศการศิลปะการตัดแต่งพุ่มไม้ / โซนรูปถ่าย - ฟู้ดวิลเลจ, การขายอาหารประจำชาติ - นิทรรศการและขายอาหารท้องถิ่น ฯลฯ * รายละเอียดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

การตกปลา : 10,000 วอน (คูปองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมอยู่ด้วย)


ระยะเวลาจัดแสดง

ขึ้นอยู่กับโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

สามารถชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถด่วน / รถบัสประจำทาง] จากสถานีขนส่ง ดงซอล นั่งรถบัสไปยังสถานีขนส่งบงฮวา

- ข้ามสะพานแนซองด้านซ้าย

- สถานที่จัดงานเทศกาลตั้งอยู่ทางด้านขวามือของสะพาน


โฮมเพจ

bonghwafestival.com (เฉพาะภาษาเกาหลี)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeongsangbukdo #BonghwaEuneo #festival #family #friends