นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถขอคืนภาษีค่าที่พักได้ 10%

Updated: Dec 26, 2018


ภาพ: โรงแรมที่ได้รับการรับรองการขอคืนเงินภาษี

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ขณะนี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนภาษี 10% สำหรับค่าที่พัก! สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในโรงแรมที่ผ่านการรับรองไม่เกิน 30 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายชื่อของโรงแรมที่เข้าร่วมการขอคืนภาษีได้ที่ ศูนย์ขอคืนภาษี(Tax Refund Center) ที่สนามบิน หรือท่าเรือ สำหรับรายละเอียด สามารถตรวจสอบได้ที่ หน้า Hotel Tax Refund ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

ขัอมูลเพิ่มเติม

International Visitors Eligible for 10% Refund on Accommodations


Hotel Tax Refund Policy for Foreigners ☞ กระทรวงวัฒนธรรม,กีฬาและการท่องเที่ยว: www.mcst.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี : +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese, Russian, Vietnamese, Thai, Malay)

Information courtesy of Ministry of Culture, Sports, and Tourism


#News #hotel #family #friend #couple


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon