นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถขอคืนภาษีค่าที่พักได้ 10%

Updated: Dec 26, 2018


ภาพ: โรงแรมที่ได้รับการรับรองการขอคืนเงินภาษี

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ขณะนี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนภาษี 10% สำหรับค่าที่พัก! สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในโรงแรมที่ผ่านการรับรองไม่เกิน 30 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายชื่อของโรงแรมที่เข้าร่วมการขอคืนภาษีได้ที่ ศูนย์ขอคืนภาษี(Tax Refund Center) ที่สนามบิน หรือท่าเรือ สำหรับรายละเอียด สามารถตรวจสอบได้ที่ หน้า Hotel Tax Refund ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

 

ขัอมูลเพิ่มเติม

International Visitors Eligible for 10% Refund on Accommodations


Hotel Tax Refund Policy for Foreigners ☞ กระทรวงวัฒนธรรม,กีฬาและการท่องเที่ยว: www.mcst.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี : +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese, Russian, Vietnamese, Thai, Malay)

 

Information courtesy of Ministry of Culture, Sports, and Tourism


#News #hotel #family #friend #couple