ทุ่งหญ้าสีเงินในฤดูใบไม้ร่วง ตอน 1

ภูเขามยองซองซาน เมืองโพชอน คยองกีโด


พาดผ่านอาณาเขตติดต่อระหว่างเมืองโพชอน ในคยองกีโด และเมืองชอวอน ในคังวอนโด ภูเขามยองซองซานให้ทิวทัศน์กว้างไกลของทะเลสาบซานจองที่สวยงามตามเส้นทางเดินเท้า ดอกหญ้าร่วงในสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม เทศกาล Silver Grass ประจำปี จัดขึ้นรอบๆ ภูเขามยองซองซานและพื้นที่ทะเลสาบซานจอง ในช่วงเทศกาลจะมีเส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบริเวณเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบซานจองและภูเขามยองซองซาน ภูเขามินดังซาน ในเมืองจองซอน คังวอนโด

มักเรียกว่า "Eoksaesan" หรือ "Silver Grass Mountain" เนื่องจากทุ่งหญ้าสีเงินกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่า เส้นทางเดินป่าไปตามทางลาดที่นุ่มนวลของมินดังซาน ทำให้ทุกคนสามารถเดินขึ้นได้อย่างเพลิดเพลิน


#Gyeonggido #Gangwondo #festival #nature #lady