ตลาดโมรัน ตลาดดั้งเดิมใจกลางเมือง (Moran Market)

Moran Market: Preserving Tradition in the Heart of a Cityตลาดที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ตั้งอยู่ใน Seongnam, Gyeonggi-do แม้ว่าตลาดจะมีอายุเพียง 40 ปี แต่ก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและคึกคักที่สุดในเกาหลี เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงโซลและ Gyeonggi-do ตลาดนี้จะให้กลิ่นอายในปี 1980 ที่นี้จะเปิดบริการในวันที่ลงท้ายด้วย “ 4” หรือ“ 9” เช่น 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของแต่ละเดือน คุณสามารถเยี่ยมชมตลาดโดยรถไฟใต้ดินที่สถานี Moran สาย Bundang ที่ออกที่ 5 ตลาดนี้มีพ่อค้า แม่ค้ามากกว่า 1,000 ราย ตลาดที่นี่จะแบ่งออกเป็น 14 ส่วนตามประเภทของสินค้า เช่น เครื่องแต่งกาย, วัตถุเบ็ดเตล็ด, สมุนไพร, ยา, อาหารทะเล และผัก เป็นต้น

ตลาดโมรันเคยเป็นศูนย์กลางการค้าพริกในเกาหลี จนชาวเกาหลีเคยบอกว่าราคาตลาดของพริกจะถูกวัดราคาที่ตลาดแห่งนี้ ตลาดยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการทำกิมจิ หรือในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีการขายพริกในราคาที่ต่ำกว่า


#Gyeonggido #Market #food #family #lady