ตลาดโมรัน ตลาดดั้งเดิมใจกลางเมือง (Moran Market)

Moran Market: Preserving Tradition in the Heart of a Cityตลาดที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ตั้งอยู่ใน Seongnam, Gyeonggi-do แม้ว่าตลาดจะมีอายุเพียง 40 ปี แต่ก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและคึกคักที่สุดในเกาหลี เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงโซลและ Gyeonggi-do ตลาดนี้จะให้กลิ่นอายในปี 1980 ที่นี้จะเปิดบริการในวันที่ลงท้ายด้วย “ 4” หรือ“ 9” เช่น 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของแต่ละเดือน คุณสามารถเยี่ยมชมตลาดโดยรถไฟใต้ดินที่สถานี Moran สาย Bundang ที่ออกที่ 5 ตลาดนี้มีพ่อค้า แม่ค้ามากกว่า 1,000 ราย ตลาดที่นี่จะแบ่งออกเป็น 14 ส่วนตามประเภทของสินค้า เช่น เครื่องแต่งกาย, วัตถุเบ็ดเตล็ด, สมุนไพร, ยา, อาหารทะเล และผัก เป็นต้น

ตลาดโมรันเคยเป็นศูนย์กลางการค้าพริกในเกาหลี จนชาวเกาหลีเคยบอกว่าราคาตลาดของพริกจะถูกวัดราคาที่ตลาดแห่งนี้ ตลาดยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการทำกิมจิ หรือในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีการขายพริกในราคาที่ต่ำกว่า


#Gyeonggido #Market #food #family #lady

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon