ซองโดเซ็นทรัลพาร์ค Songdo Central Park

Updated: Feb 7, 2020

송도 센트럴파크สวนสาธารณะ Songdo Central Park เป็นสวนริมทะเลที่สร้างขึ้นภายในเมือง Songdo International ซึ่งเป็นสวรรค์สีเขียวท่ามกลางตึกระฟ้าที่หนาแน่นในเมือง ผู้เข้าชมสามารถนั่งรถแท็กซี่น้ำบนเส้นทางเดินเรือที่สร้างขึ้นหรือจะเดินเล่นตามทางเท้าไปรอบ ๆก็น่าสนใจที่อยู่ 196, Techno park-ro, Yeonsu-gu, Incheon

ประเภท

Parks

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) Homepage

www.insiseol.or.kr (เกาหลีเท่านั้น)


* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.

#Incheon #SongdoCentralPark #nature #Family #Friend #Couple #Lady

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon