งานเทศกาลป้อมโคชังโมยัง

Updated: Dec 27, 2018

(Gochang Moyang Fortress Festival)ระยะเวลา 17-21 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 1 , โมยังซอง-โร , โคชัง-กุน, ชอนลาบุก-โด


สถานที่

ป้อมโคชังอึบซอง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-562-2999


แนะนำ

งานเทศกาลป้อมโคชัง โมยัง เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 มีจุดประสงค์เพื่อให้คนรุ่นหลังเกิดความรักชาติและรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ซึ่งมีความเสียสละและความพยายามสร้างป้อมปราการแห่งนี้ รวมถึงช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างค่านิยมในความรักและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวเมืองโคชัง โดยงานเทศกาลเมืองโคชังมีชื่อเรียกว่า “งานเทศกาลป้อมโคชัง มายัง”กิจกรรมหลักสำหรับเทศกาลนี้คือ “ทับซองโนรี” (เดินขึ้นสู่ป้อม), การร้องพันโซรี , ดนตรีแบบชาวนา, การละเล่นพื้นบ้าน, เกมส์ปาลูกธนูและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมหลัก “ทับซองโนรี” คือการให้ผู้เข้าร่วมวางก้อนหินไว้บนศีรษะและเดินวนรอบป้อม 3 รอบ โดยเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว อีกทั้งยังเชื่อว่าจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ในชีวิตหลังความตาย ป้อมโคชัง โมยัง สร้างในปี ค.ศ.1453 ขึ้นโดยชาวเมืองโคชัง เพื่อสกัดกั้นการรุกรานของกองกำลังญี่ปุ่น และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โคชัง อึบซอง” ป้อมโคชัง มีบทบาทสำคัญในฐานะหน้าด่านที่คอยป้องกันพื้นที่ฝั่งโฮนัม โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก] - ขบวนพาเหรด, เทศกาลวัฒนธรรม, ขบวนแต่งตั้งผู้ว่าการ, สัมผัสประสบการณ์ชีวิตทหารในสมัยโชซอน, พันโซรี และอื่นๆ


[โปรแกรมอื่นๆ] - ลองสวมชุดประจำชาติ, ปาลูกธนู และอื่นๆ

[งานอาหาร] - ตลาดอาหารพื้นบ้าน

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ระยะเวลาจัดแสดง

17-21 ตุลาคม 2018


ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วม

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

จากสถานีขนส่งหลักกรุงโซล โดยรถบัสโดยสารด่วนพิเศษปลายทางสถานีขนส่งโคชัง จากสถานีขนส่งโคชัง ถึงสถานที่จัดงานใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที


โฮมเพจ

moyangfestival.gochang.go.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Gochang #Moyangseong #Festival #History #Family #friend