งานเทศกาลป้อมโคชังโมยัง

Updated: Dec 27, 2018

(Gochang Moyang Fortress Festival)ระยะเวลา 17-21 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 1 , โมยังซอง-โร , โคชัง-กุน, ชอนลาบุก-โด


สถานที่

ป้อมโคชังอึบซอง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-562-2999


แนะนำ

งานเทศกาลป้อมโคชัง โมยัง เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 มีจุดประสงค์เพื่อให้คนรุ่นหลังเกิดความรักชาติและรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ซึ่งมีความเสียสละและความพยายามสร้างป้อมปราการแห่งนี้ รวมถึงช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างค่านิยมในความรักและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวเมืองโคชัง โดยงานเทศกาลเมืองโคชังมีชื่อเรียกว่า “งานเทศกาลป้อมโคชัง มายัง”กิจกรรมหลักสำหรับเทศกาลนี้คือ “ทับซองโนรี” (เดินขึ้นสู่ป้อม), การร้องพันโซรี , ดนตรีแบบชาวนา, การละเล่นพื้นบ้าน, เกมส์ปาลูกธนูและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมหลัก “ทับซองโนรี” คือการให้ผู้เข้าร่วมวางก้อนหินไว้บนศีรษะและเดินวนรอบป้อม 3 รอบ โดยเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว อีกทั้งยังเชื่อว่าจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ในชีวิตหลังความตาย ป้อมโคชัง โมยัง สร้างในปี ค.ศ.1453 ขึ้นโดยชาวเมืองโคชัง เพื่อสกัดกั้นการรุกรานของกองกำลังญี่ปุ่น และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โคชัง อึบซอง” ป้อมโคชัง มีบทบาทสำคัญในฐานะหน้าด่านที่คอยป้องกันพื้นที่ฝั่งโฮนัม โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก] - ขบวนพาเหรด, เทศกาลวัฒนธรรม, ขบวนแต่งตั้งผู้ว่าการ, สัมผัสประสบการณ์ชีวิตทหารในสมัยโชซอน, พันโซรี และอื่นๆ


[โปรแกรมอื่นๆ] - ลองสวมชุดประจำชาติ, ปาลูกธนู และอื่นๆ

[งานอาหาร] - ตลาดอาหารพื้นบ้าน

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ระยะเวลาจัดแสดง

17-21 ตุลาคม 2018


ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วม

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

จากสถานีขนส่งหลักกรุงโซล โดยรถบัสโดยสารด่วนพิเศษปลายทางสถานีขนส่งโคชัง จากสถานีขนส่งโคชัง ถึงสถานที่จัดงานใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที


โฮมเพจ

moyangfestival.gochang.go.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Gochang #Moyangseong #Festival #History #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon