กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการฟรีค่าเข้าชมในช่วงวันหยุดเทศกาลซอลลัล

Updated: Jan 3, 2019


รูป: ห้องโถงอินเจิงจอน ใน พระราชวังชางด็อกกุง

สำหรับเทศกาลซอลลัลในปีนี้(วันปีใหม่เกาหลี) จะตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่วันหยุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์(พฤหัสบดี)ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์(อาทิตย์)

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันหยุดตามประเพณีนี้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพระราชวังคยองบกกุง,พระราชวังชางด็อกกุง, พระราชวังชางคยองกุง, พระราชวังด็อกซูกุง, ศาลเจ้าจงมโย และสุสานหลวงยินดีต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวโดยฟรีค่าเข้าชม โดยเฉพาะ ศาลเจ้าจงมโย จะฟรีค่าเข้าชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า และ ไกด์ เฉพาะ ช่วงวันหยุดนี้เท่านั้น

ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ อาทิ พระราชวังคยองบกคุง จะนำเสนอประสบการณ์ในการพักแบบแบบ อนดล (ห้องทำความอุ่นแบบเกาหลี) และจัดงานรับเงิน“เซ-แบซ-ทน(เงินคารวะในช่วงปีใหม่)ที่ห้องจิปกยองดัง และจัดกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นพระราชวังด๊อกซูกุง, สุสานหลวงยองนึงใน ยอจู, ศาลเจ้า ฮยอนจุงซา ในอาซานและสุสานผู้รักชาติเจ็ดร้อยคนในคึมซาน และผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับการละเล่นพื้นบ้านเกาหลีเช่น ทูโฮ, เชกีชากี และ ยุนโนรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนตลอดวันหยุด

 

ขัอมูลเพิ่มเติม

☞ พระราชวังคยองบกกุง – เวลาเปิดทำการ: พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 09:00-17:00 / มีนาคม-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 (เข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมง ก่อนปิด; ปิดทำการวันอังคาร) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 3,000 วอน / อายุ 7-18 1,500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.royalpalace.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ พระราชวังชางด็อกกุง – เวลาเปิดทำการ (ห้องโถงพระราชวัง): กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน –มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ & วัยรุ่น 3,000 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.cdg.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ พระราชวังชางคยองกุง – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: cgg.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ พระราชวังด็อกซูกุง – เวลาเปิดทำการ: 09:00-21:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ ศาลเจ้าจงมโย – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (ปิดทำการวันอังคาร) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ ซอลนึงและชองนึง – เวลาเปิดทำการ: มีนาคม-ตุลาคม 06:00-21:00 / พฤศจิกายน-มกราคม 06:30-21:00 / กุมภาพันธ์ 06:00-18:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)


☞ ยองนึง – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: sejong.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี – เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 / เสาร์-อาทิตย์ 09:00-19:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิด 1 มกราคม,วันซอลลัลและวันชูซอก) – ค่าเข้า ฟรี – Website: www.gogung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน

☞ โซล ดาซาน คอลเซ็นเตอร์: +82-2-120 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, มองโกเลีย)

☞ 1330 สายด่วน การท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


#Seoul #GyeongbokgungPalace #ChangdeokgungPalace #ChanggyeonggungPalace #DeoksugungPalace #JongmyoShrine #NationalPalaceMuseumofKorea #History #family #friends #kids