กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการฟรีค่าเข้าชมในช่วงวันหยุดเทศกาลซอลลัล

Updated: Jan 3, 2019


รูป: ห้องโถงอินเจิงจอน ใน พระราชวังชางด็อกกุง

สำหรับเทศกาลซอลลัลในปีนี้(วันปีใหม่เกาหลี) จะตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่วันหยุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์(พฤหัสบดี)ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์(อาทิตย์)

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันหยุดตามประเพณีนี้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพระราชวังคยองบกกุง,พระราชวังชางด็อกกุง, พระราชวังชางคยองกุง, พระราชวังด็อกซูกุง, ศาลเจ้าจงมโย และสุสานหลวงยินดีต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวโดยฟรีค่าเข้าชม โดยเฉพาะ ศาลเจ้าจงมโย จะฟรีค่าเข้าชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า และ ไกด์ เฉพาะ ช่วงวันหยุดนี้เท่านั้น

ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ อาทิ พระราชวังคยองบกคุง จะนำเสนอประสบการณ์ในการพักแบบแบบ อนดล (ห้องทำความอุ่นแบบเกาหลี) และจัดงานรับเงิน“เซ-แบซ-ทน(เงินคารวะในช่วงปีใหม่)ที่ห้องจิปกยองดัง และจัดกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นพระราชวังด๊อกซูกุง, สุสานหลวงยองนึงใน ยอจู, ศาลเจ้า ฮยอนจุงซา ในอาซานและสุสานผู้รักชาติเจ็ดร้อยคนในคึมซาน และผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับการละเล่นพื้นบ้านเกาหลีเช่น ทูโฮ, เชกีชากี และ ยุนโนรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนตลอดวันหยุด


ขัอมูลเพิ่มเติม

☞ พระราชวังคยองบกกุง – เวลาเปิดทำการ: พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 09:00-17:00 / มีนาคม-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 (เข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมง ก่อนปิด; ปิดทำการวันอังคาร) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 3,000 วอน / อายุ 7-18 1,500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.royalpalace.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ พระราชวังชางด็อกกุง – เวลาเปิดทำการ (ห้องโถงพระราชวัง): กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน –มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ & วัยรุ่น 3,000 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.cdg.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ พระราชวังชางคยองกุง – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: cgg.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ พระราชวังด็อกซูกุง – เวลาเปิดทำการ: 09:00-21:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


☞ ศาลเจ้าจงมโย – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (ปิดทำการวันอังคาร) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: www.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ ซอลนึงและชองนึง – เวลาเปิดทำการ: มีนาคม-ตุลาคม 06:00-21:00 / พฤศจิกายน-มกราคม 06:30-21:00 / กุมภาพันธ์ 06:00-18:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)


☞ ยองนึง – เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 / พฤศจิกายน-มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์) – ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน (ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์) – Website: sejong.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)


☞ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี – เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 / เสาร์-อาทิตย์ 09:00-19:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิด 1 มกราคม,วันซอลลัลและวันชูซอก) – ค่าเข้า ฟรี – Website: www.gogung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน

☞ โซล ดาซาน คอลเซ็นเตอร์: +82-2-120 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, มองโกเลีย)

☞ 1330 สายด่วน การท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


#Seoul #GyeongbokgungPalace #ChangdeokgungPalace #ChanggyeonggungPalace #DeoksugungPalace #JongmyoShrine #NationalPalaceMuseumofKorea #History #family #friends #kids

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon