การแสดง ฮวาซองแฮงกุง ในวันเสาร์ (Hwaseong Haenggung Saturday Performance)

Updated: Feb 7การแสดงฮวาซองแฮงกุง เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมในพระราชวัง ซูวอน ฮวาซอง แฮงกุง ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก การแสดงโบราณที่มีขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองการก่อสร้างป้อมปราการฮวาซอง และพิพิธภัณฑ์รักษาการณ์พระราชวัง ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีการเกษตร,การเต้นรำและกิจกรรมแบบโบราณระยะเวลาจัดแสดง

วันเสาร์ ( 21 เมษายน- 27 ตุลาคม 2018) / 14:00


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

ฟรี


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 60นาที


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

[รถบัส] ป้ายรถบัส ฮวาซอง แฮงกุง หมายเลขรถบัส 7-2, 60, 660, 700-2, หรือ 1007

ระยะเวลา

21 เมษายน2018 ~ 27ตุลาคม2018


ที่อยู่

825, ชองโช-โร, พัลดัล-กู, ซูวอน-ซี, คยองกี-โด

สถานที่

ซิงปังโร, ฮวาซองแฮงกุง

โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)  • สอบถามเพิ่มติม: +82-2-2054-3298

ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

มูลนิธิวัฒนธรรมซูวอน / มูลนิธิวัฒนธรรมซูวอน

โฮมเพจ

www.swcf.or.kr  (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน)
* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Gyeonggido #HwaseongHaenggungSaturdayPerformance #Performance #Family #Friend #Couple


Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon