การแสดงเทควันโด้ หมู่บ้านนัมซันโกล ฮันนก

Updated: Feb 7, 2020

Namsangol Hanok Village Taekwondo Performance


การแสดงเทควันโด้นัมซัมโกล กลางแจ้ง จัดขึ้นโดยมีบรรยากาศของหมู่บ้านนัมซันโกล ฮันนก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของกรุงโซลแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีไว้ในกลางเมือง นำเสนอสิ่งที่น่าตื่นเต้นและกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทควันโด้ เป็นหนึ่งในกี่ฬาที่นิยมของโลก ความสามารถทางเทควันโด้เป็นการนำเสนอความภูมิใจของชาวเกาหลี ให้กับนักท่องเที่ยวและทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงกีฬาชนิดนี้ ในวันพฤหัส-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม การรวมตัวของเทควันโด้และหมู่บ้านฮันนก เตือนให้ชาวเกาหลีรักและสืบทอดประเพณี รวมถึงพยายามที่จะทำให้วัฒนธรรมของพวกเขาเป็นที่รักมากยิ่งขึ้น


โปรแกรม

[การสาธิตทักษะของเทควันโด้แบบดั้งเดิม] การแสดงต้นฉบับ และเทคนิคการสาธิต [การแสดงเทควันโด้ แบบสร้างสรรค์]  การแสดงที่ยอดเยี่ยมผสมผสานเทควันโด้เกาหลี, เคป๊อป, และการละเล่นซามูโนรี (samulnori)


ภาพรวม

- การแสดงเทควันโด้ไม่เสียค่าเข้าชม และประสบการณ์การเรียนรู้ที่หมู่บ้านนัมซันโกล ฮันนก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม


นักแสดง

ทีมสาธิตจากสำนักงานใหญ่เทควันโด้แห่งชาติ และทีมต่างๆ อีก 5 ทีม


เวลาแสดง

4 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม 2018 / วันพฤหัส 15:00-15:30น. วันศุกร์-อาทิตย์ 13:00-13:30น. และ 15:00-15:30น. * ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าชม


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 25-30 นาที (ขึ้นอยู่กับการแสดงของทีม)


กิจกรรมเพิ่มเติม

[โปรแกรมความสามารถ] -ความสามารถ เช่นการทำลายกระเบื้อง, การออกกำลังกายแบบเทควันโด้, ศิลปะการป้องกันตัวของผู้หญิง [ถ่ายภาพที่ระลึก] -ถ่ายภาพที่ระลึกกับนักแสดงเทควันโด้รวมถึงทีมสาธิตของสำนักงานใหญ่เทควันโด้แห่งชาติ


รายละเอียดโปรแกรม

- ทีมสาธิตของสำนักงานใหญ่เทควันโด้แห่งชาติ  - ทีมสาธิตเด็กนักเรียนประถมมีดง (Midong Elementary School) - ทีมสาธิตเทควันโด้ของกองกำลังพิเศษเกาหลี - โนลจา: การแสดงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

- มีรือเม เทควันโด้: การแสดงตลกเทควันโด้ - ทีมสาธิตเทควันโด้ K.U.T.D. รวมเทคนิคเทควันโด้เข้ากับการเต้นแบบสมัยใหม่


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย


การเดินทาง

[รถไฟใต้ดิน] สถานี ชุงมูโร (รถไฟใต้ดินโซลสาย 3 และ 4), ทางออก 3 หรือ 4  - เดินไปตามถนนระหว่าง โอ้!เซมีดง (ชุงมูโร มีเดียเซ็นเตอร์) และอาคารหนังสือพิมพ์ แมอิล (150 เมตร)  [รถประจำทาง]  - นั่งรถประจำทางสาย 104, 105, 140, 263, 507, 604, 421 หรือ 7011 และลงที่ป้ายเทเกโร 3(ซัม)-กา (National Pension Service) - นั่งรถประจำทางสาย 263, 104, 507, 421, 02 หรือรถบัสโซลซิตี้ และลงที่ป้าย เทเก 3(ซัม)-กา (หมู่บ้านเกาหลี ฮันนกมาอึล)


ระยะเวลา

4 พฤษภาคม 2018 - 28 ตุลาคม 2018

ที่อยู่

28, เทวเก-โร 34-กิล, จุง-กู, โซล

สถานที่

เวทีโชนูกัก, หมู่บ้านนัมซันโกล ฮันนก

เบอร์โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)  • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-2-6674-4303

ผู้สนับสนุน / การจัดการ

รัฐบาลกรุงโซล / บริษัท Sesanggirok Inc.

โฮมเพจ

www.hanokmaeul.or.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Seoul #NamsangolHanokVillage #Taekwondo #Performance #Family #Friend #Couple