การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮบยอลซินกุด

Updated: Dec 27, 2018

( Hahoe Byeolsingut Exorcism )


ระยะเวลา

6 มกราคม 2018 ~ 30 ธันวาคม 2018


ที่อยู่

3-15, ฮาโฮจงกากิล, อันดงซี, คยองซังบุกโด


สถานที่

เวทีแสดงระบำหน้ากาก หมู่บ้านอันดงฮาโฮ


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-54-854-3669 (เฉพาะภาษาเกาหลี)


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

สมาคมอนุรักษ์การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮ (มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายเลข 69)


แนะนำ

การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮ มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 800 ปี นำเสนอการแสดงโดยผสมผสานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและความขัดแย้ง ระหว่างคนทั่วไปกับชนชั้นยังบัน (ขุนนาง) และ ซอนบี (นักปราชญ์) อันดงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของยังบัน ตั้งแต่ในสมัยก่อน โดยได้มีการจัดแสดงรำหน้ากากจากเมืองนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งประเทศเกาหลี การแสดงประกอบด้วยหกส่วน โดยเริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์โครยอ เป็นการเสียดสียศถาบรรดาศักดิ์ของชนชั้นปกครองและความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุ่นแรง พวกเขาพยายามที่จะลดสภาวะซึมเศร้าและความหน้าเบื่อด้วยวิธีนี้ ซึ่งสื่อออกมาได้อย่างสนุกสนานตลอดช่วงเวลา


โปรแกรม

ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายเลข 69, การแสดงหน้ากากฮาโฮบยอลซินกุด แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและคุณค่าของวัฒนธรรมโบราณ จากโครยอที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบัน บยอลซินกุดจัดขึ้นเพื่อการอธิษฐานขอสันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่เหมือนกับเทศกาลในฤดูหนาวประจำปี โดยจะถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาปกติเป็นระยะเวลาห้าหรือสิบปี จนถึงขณะนี้ได้แนะนำหกส่วนไปเป็นทั้งหมดสิบ หลังจากจบการแสดง ผู้เข้าชมสามารถถ่ายรูปกับนักแสดงและเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมอื่นๆ การแสดงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการละเล่นแบบโบราณ ซึ่งไม่มีอุปสรรคระหว่างนักแสดงและผู้ชม


ระยะเวลาจัดแสดง

[การแสดงแบบถาวร]

มกราคม - กุมภาพันธ์ : วันเสาร์และอาทิตย์ 14:00-15:00 น.

มีนาคม - ธันวาคม : วันพุธ - วันอาทิตย์ 14:00-15:00 น.

* กิจกรรมพิเศษในวันหยุดราชการและสัปดาห์ท่องเที่ยว


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ฟรี (แยกกับค่าเข้าชมหมู่บ้านฮาโฮ)


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 60 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม

[หลังจบงานและช่วงเวลาถ่ายภาพ]

โปรแกรมแบบกลุ่ม (จ่ายค่าโปรแกรมสำหรับกลุ่ม 15 คนหรือมากกว่า)

- เรียนรู้การระบำหน้ากาก, อะคาเดมี่, เล่าเรื่องราวหน้ากากฮาโฮบยอลซิบกุด, ทำหน้ากาก ฯลฯ


รายละเอียดโปรแกรม

[มูดง มาดัง] [จูจี มาดัง] [แพ็คจอง มาดัง] [ฮัลมี มาดัง] [พากเยซึง มาดัง] [ยางบันซอนบี มาดัง]


อายุผู้เข้าชม

สามารถชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถบัส] จากสถานีขนส่งอันดง หรือสถานีอันดง ใช้รถบัสหมายเลข 46 ไปยังหมู่บ้านฮาโฮ


แฟกซ์

+82-54-856-3664


โฮมเพจ

hahoemask.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeongsangbukdo #Andong #Hahoejongga #Jeongjo #Performance #Culture #Family #friend