การแสดงนัมซาดัง ของเมืองอันซอง

Updated: Jul 8, 2020

( Anseong Namsadang Performances )


ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน


ที่อยู่ เลขที่ 198-2, นัมซาดัง-โร , อันซอง-ชี, คยองกี-โด


สถานที่ ลานกิจกรรม นัมซาดังเมืองอันซอง โทรศัพท์ • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) •สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-31-678-2518

ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน เมืองอันซอง/


แนะนำ

นัมซาดัง กล่าวถึงคณะนักแสดงที่เริ่มขึ้นในตอนปลายของยุคโชซอน(ค.ศ. 1392-1910) ซึ่งในช่วงเวลานั้นกลุ่มคณะนักแสดงได้เดินทางไปเปิดการแสดงยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงให้แก่คนในหมู่บ้านนั้นๆ ชุดการแสดงประกอบไปด้วย พุงมุลโนรี, เดินไต่เชือกและอื่นๆ การแสดงนัมซาดังที่เมืองอันซองนั้น ในครั้งแรกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการแสดงนัมซาดังแห่งเมืองอันซอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกลุ่มคณะนักแสดงนัมซาดังที่ดีที่สุดโดยมี “บอดูกี”เป็นหัวหน้า

รายการแสดง

การแสดงประกอบไปด้วยกลุ่มนักแสดงหลัก 6 กลุ่ม (พุงมูลโนรี, จุลทากี, ซัลพัน, บอนา, ดอลมีและ ดอตเปวกี) เค้าโครงเรื่องที่แสดงจะอ้างอิงมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม

- เค้าโครงเรื่องอ้างอิงมาจากชีวิตของบาอูดอกี ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าคณะแสดงนัมซาดัง


ระยะเวลาจัดแสดง

-ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึง 24 เดือนพฤศจิกายน 2018 (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 16:00น.-18:00น.) งดจัดการแสดงในวันที่ 4-5 กันยายน 2018


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 10,000วอน / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 5,000 วอน / เด็ก 2,000 วอน


ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง


โปรแกรม

[พุงมุลโนรี] เป็นการแสดงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม โดยใช้เครื่องดนตรีประเภทตีและใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายร่วมไปกับจังหวะของดนตรี


[บอนาโนรี] แสดงการหมุนและปั่นถาด โดยใช้ไม้ยาวหรือเสา

[ซัลพัน] นักแสดงตัวตลกและซัลพันซอ (นักกายกรรม) เป็นการแสดงผาดโผนที่แฝงไปด้วยความตลกขบขัน


[จุลทากี] แสดงการเดินไต่เชือก


[ดอตเปวกี]

ดอตเปวกี เป็นการเต้นระบำหน้ากาก ซึ่งชื่อดอตเปวกี นั้น แปลความหมายได้ว่า การมองผ่านหน้ากากออกมา

[ดอลมี] การแสดงหุ่นเชิดเกาหลีแบบดั้งเดิม


ข้อมูลส่วนลด

ผู้สูงอายุ (อายุ 65ปีขึ้นไป) กลุ่มคณะ (20 คนขึ้นไป)


อายุผู้เข้าชม

อายุ 6 ปีขึ้นไป


การเดินทาง

จากสถานีขนส่งอันซอง สามารถเดินทางมายังนัมซาดังได้โดยรถแท็กซี่(ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร)


โทรสาร

+82-31-678-2519


โฮมเพจ

www.anseong.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeonggido #Anseong #Namsadang #Performance #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon