การแสดงนัมซาดัง ของเมืองอันซอง

Updated: Jul 8, 2020

( Anseong Namsadang Performances )


ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน


ที่อยู่ เลขที่ 198-2, นัมซาดัง-โร , อันซอง-ชี, คยองกี-โด


สถานที่ ลานกิจกรรม นัมซาดังเมืองอันซอง โทรศัพท์ • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) •สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-31-678-2518

ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน เมืองอันซอง/


แนะนำ

นัมซาดัง กล่าวถึงคณะนักแสดงที่เริ่มขึ้นในตอนปลายของยุคโชซอน(ค.ศ. 1392-1910) ซึ่งในช่วงเวลานั้นกลุ่มคณะนักแสดงได้เดินทางไปเปิดการแสดงยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงให้แก่คนในหมู่บ้านนั้นๆ ชุดการแสดงประกอบไปด้วย พุงมุลโนรี, เดินไต่เชือกและอื่นๆ การแสดงนัมซาดังที่เมืองอันซองนั้น ในครั้งแรกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการแสดงนัมซาดังแห่งเมืองอันซอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกลุ่มคณะนักแสดงนัมซาดังที่ดีที่สุดโดยมี “บอดูกี”เป็นหัวหน้า

รายการแสดง

การแสดงประกอบไปด้วยกลุ่มนักแสดงหลัก 6 กลุ่ม (พุงมูลโนรี, จุลทากี, ซัลพัน, บอนา, ดอลมีและ ดอตเปวกี) เค้าโครงเรื่องที่แสดงจะอ้างอิงมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม

- เค้าโครงเรื่องอ้างอิงมาจากชีวิตของบาอูดอกี ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าคณะแสดงนัมซาดัง


ระยะเวลาจัดแสดง

-ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึง 24 เดือนพฤศจิกายน 2018 (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 16:00น.-18:00น.) งดจัดการแสดงในวันที่ 4-5 กันยายน 2018


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 10,000วอน / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 5,000 วอน / เด็ก 2,000 วอน


ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง


โปรแกรม

[พุงมุลโนรี] เป็นการแสดงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม โดยใช้เครื่องดนตรีประเภทตีและใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายร่วมไปกับจังหวะของดนตรี


[บอนาโนรี] แสดงการหมุนและปั่นถาด โดยใช้ไม้ยาวหรือเสา

[ซัลพัน] นักแสดงตัวตลกและซัลพันซอ (นักกายกรรม) เป็นการแสดงผาดโผนที่แฝงไปด้วยความตลกขบขัน


[จุลทากี] แสดงการเดินไต่เชือก


[ดอตเปวกี]

ดอตเปวกี เป็นการเต้นระบำหน้ากาก ซึ่งชื่อดอตเปวกี นั้น แปลความหมายได้ว่า การมองผ่านหน้ากากออกมา

[ดอลมี] การแสดงหุ่นเชิดเกาหลีแบบดั้งเดิม


ข้อมูลส่วนลด

ผู้สูงอายุ (อายุ 65ปีขึ้นไป) กลุ่มคณะ (20 คนขึ้นไป)


อายุผู้เข้าชม

อายุ 6 ปีขึ้นไป


การเดินทาง

จากสถานีขนส่งอันซอง สามารถเดินทางมายังนัมซาดังได้โดยรถแท็กซี่(ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร)


โทรสาร

+82-31-678-2519


โฮมเพจ

www.anseong.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Gyeonggido #Anseong #Namsadang #Performance #Family #friend