การแสดงชุด “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”

Updated: Jul 8, 2020

( Namwon Newly-appointed Governor’s Procession )ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน-28 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 17, ยังริม-กิล , นัมวอน-ชี, ชอนลาบุก-โด


สถานที่

พลาซ่า ออฟ เลิฟและสวนควังฮันรยู


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330

(เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-620-6164


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เทศบาลเมืองนัมวอน / สมาชิกสภาเมืองนัมวอน


แนะนำ

การแสดงชุด “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน” เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่งตั้ง พยอน ฮัก-โด เป็นผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน โดยเนื้อหาได้อ้างอิงมาจากวรรณกรรมเรื่องชุนยาง การแสดงจัดขึ้นที่สวนควังฮันรยู ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองนัมวอน สถานที่จัดแสดงจะอยู่ระหว่างสวนควังฮันรยูและชุนยางธีมพาร์ค จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ขบวนแห่จะเริ่มต้นที่พลาซ่า ออฟ เลิฟและสิ้นสุดลงที่สวนควังฮันรยู ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆมากมายให้ผู้ชมได้ร่วมสนุก อาทิเช่น คีแซง ชอมโก, ขบวนแตรวงของทหาร, การแสดงยุกปัง การระบำพัด ของเหล่าคีแซง(หญิงผู้ให้ความบันเทิง) นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิธีการลงโทษในสมัยโชซอน, เกมส์พื้นบ้าน และกิจกรรมการถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว การแสดงชุดนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถาวรตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 เป็นต้นมา


โปรแกรม

เมืองนัมวอน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม แห่งแรกของเกาหลีในปี ค.ศ.2014และยังคงพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การทำละครเรื่อง “ชุนยองจอน” ซึ่งเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การแสดง “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.2007 จัดขึ้นโดยกลุ่มประชาชนคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่นักแสดงอาชีพ ทุกคนเข้าร่วมแสดงด้วยความสมัครใจ วางแผนและกำกับการแสดงเอง ขบวนแสดงจะเริ่มจาก พลาซ่า ออฟ เลิฟ และจบลงที่ สวนควังฮันรยู และไม่เพียงแต่แสดงเรื่องราวตามบทวรรณกรรมเท่านั้น ในระหว่างแสดงยังมีการสอดแทรกการระบำแบบดั้งเดิมและการแสดงดนตรีรวมเข้าไปอีกด้วย ด้วยเป็นการแสดงแบบกลางแจ้ง ผู้ชมจึงสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้ เช่นการสวมชุดประจำชาติ , การจำลองวิธีการลงโทษในสมัยโชซอน และกิจกรรมการถ่ายภาพ เป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

“ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน” จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.2007 โดยอ้างอิงจากวรรณกรรมเรื่อง “ชุนยังจอน” ซึ่งเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องล้วนเกิดขึ้นที่เมืองนัมวอน ในช่วงแรกที่จัดแสดงนั้นเป็นแค่เพียงการเดินขบวนบนท้องถนนไม่ได้มีการแสดงละครแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงการจัดแสดงกลางแจ้งเท่านั้น หลายปีผ่านไปเริ่มจัดแสดงในรูปแบบของขบวนพาเหรด การแสดงกลางแจ้ง การเต้นรำในแบบต่างๆ ซึ่งจัดแสดงโดยกลุ่มประชาชนท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพ การแสดงกลางแจ้งจัดขึ้นครั้งแรกที่ พลาซ่า ออฟ เลิฟ หลังจากนั้นขบวนเฉลิมฉลองแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่จะเริ่มต้นจากพลาซ่าและจบลงที่สวนควังฮันรยู ในขบวนแห่ประกอบไปด้วยทหารยามถือธงหลากสีและขบวนแตรวงทหาร ผู้ว่าการคนใหม่จะนั่งบนเกี้ยว พร้อมขบวนกลองใหญ่และตามมาด้วยยูคปังและเหล่าคีแซงตามลำดับ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินขบวนที่สวนควังฮันรยูจะมีการแสดงของยูคปัง คีแซง การเต้นและการเต้นโซโก นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกสนานอีกด้วย


นักแสดง

ประชาชนชาวเมืองนัมวอน 80 คน


ระยะเวลาจัดแสดง วันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2018 / 14:00-16:40

งดการแสดงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม / การแสดงอาจถูกยกเลิกในกรณีที่ฝนตกหนัก


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชม สำหรับสวนควังฮันรยู 3000 วอน


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 180 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม

[กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้]

-สวมใส่ชุดตามบทละครเรื่องชุนยาง, กิจกรรมเรียนรู้การลงโทษในสมัยโชซอน, ร่วมเดินขบวนพาเหรด


[โซนถ่ายภาพ]

-ร่วมถ่ายรูปกับนักแสดงในขบวนพาเหรด


รายละเอียดโปรแกรม

[“ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”]

-ขบวนแห่นำโดยทหารยามถือธงหลากสี ตามมาด้วยกลุ่มแตรวงทหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าการคนใหม่จะนั่งบนเกี้ยว พร้อมขบวนกลองใหญ่ ยุคปัง คีแซง ตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจำเมืองนัมวอนและนักท่องเที่ยวตามลำดับ ขบวนแห่จะเริ่มจากพลาซ่า ออฟ เลิฟและสิ้นสุดลงที่สวนควังฮันรยู ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที


[การแสดงกลางแจ้ง “ชุนยังจอน”]

-การแสดงประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีและการเต้นรำด้วยบทเพลงพื้นบ้านผสมผสานกับแนวดนตรีร่วมสมัย จากวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่อง “ชุนยางชอน” การแสดงจัดขึ้นที่ พลาซ่า ออฟ เลิฟและสวนควังฮันรยู นอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงของแตรวงทหาร , คีแซง จอมโก, เต้นรำแบบดั้งเดิมและ เต้นรำแบบประยุกต์ การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 60นาที


[การแสดงของคีแซง ยุคปัง, ระบำพัดและ เต้นโซโก]

-เป็นการแสดงกลางแจ้ง จัดอยู่ในชุดของการแสดง “ชุนยางจอน” นักแสดงจะสวมใส่ชุดที่เรียกว่ายุคปัง (เป็นชุดสำหรับทหารระดับท้องถิ่นสมัยโชซอน) แสดงบรรเลงดนตรีและเต้นรำแบบดั้งเดิมโดยเหล่าคีแซง ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 90นาที


การเข้าร่วม

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซต์คณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองนัมวอน (Namwon Tourism Council) และเนเวอร์คาเฟ่ในห้อง “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”


ข้อมูลส่วนลด

เด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไป


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


สำรองบัตร

ฝ่ายการท่องเที่ยว ที่ว่าการเมืองนัมวอน, เบอร์โทรศัพท์ +82-63-620-6164/ คณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองนัมวอน (Namwon Tourism Council), +82-63-633-5353


การเดินทาง

[รถโดยสาร]

โดยรถโดยสารแบบด่วนพิเศษปลายทางเมืองนัมวอน จากสถานีขนส่งรถด่วนโดยสารเมืองนัมวอน เลี้ยวซ้าย เดินตรงไปประมาณ 300เมตร ไปยังโรงเรียนประถมนัมวอนยงซอง แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกทงดี (ทงดีซากอรี) ตรงไปอีก 300 เมตร จะเจอป้ายรถบัสประจำทางทงนัมวอน แซมาอึล คึมโก(Dong Namwon Saemaeul Geumgo) ขึ้นรถหมายเลข 220หรือ 281 ไปยังตลาดคงซอน และเดินมุ่งหน้าต่อไปอีก 150เมตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก เดินต่อไปอีก100 เมตร จะถึงสวนควังฮันรยู


โฮมเพจ www.nwcf.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Namwon #Yangrim #Performance #Culture #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon