การแสดงชุด “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”

Updated: Jul 8, 2020

( Namwon Newly-appointed Governor’s Procession )ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน-28 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 17, ยังริม-กิล , นัมวอน-ชี, ชอนลาบุก-โด


สถานที่

พลาซ่า ออฟ เลิฟและสวนควังฮันรยู


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330

(เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-620-6164


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เทศบาลเมืองนัมวอน / สมาชิกสภาเมืองนัมวอน


แนะนำ

การแสดงชุด “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน” เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่งตั้ง พยอน ฮัก-โด เป็นผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน โดยเนื้อหาได้อ้างอิงมาจากวรรณกรรมเรื่องชุนยาง การแสดงจัดขึ้นที่สวนควังฮันรยู ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองนัมวอน สถานที่จัดแสดงจะอยู่ระหว่างสวนควังฮันรยูและชุนยางธีมพาร์ค จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ขบวนแห่จะเริ่มต้นที่พลาซ่า ออฟ เลิฟและสิ้นสุดลงที่สวนควังฮันรยู ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆมากมายให้ผู้ชมได้ร่วมสนุก อาทิเช่น คีแซง ชอมโก, ขบวนแตรวงของทหาร, การแสดงยุกปัง การระบำพัด ของเหล่าคีแซง(หญิงผู้ให้ความบันเทิง) นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิธีการลงโทษในสมัยโชซอน, เกมส์พื้นบ้าน และกิจกรรมการถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว การแสดงชุดนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถาวรตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 เป็นต้นมา


โปรแกรม

เมืองนัมวอน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม แห่งแรกของเกาหลีในปี ค.ศ.2014และยังคงพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การทำละครเรื่อง “ชุนยองจอน” ซึ่งเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การแสดง “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.2007 จัดขึ้นโดยกลุ่มประชาชนคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่นักแสดงอาชีพ ทุกคนเข้าร่วมแสดงด้วยความสมัครใจ วางแผนและกำกับการแสดงเอง ขบวนแสดงจะเริ่มจาก พลาซ่า ออฟ เลิฟ และจบลงที่ สวนควังฮันรยู และไม่เพียงแต่แสดงเรื่องราวตามบทวรรณกรรมเท่านั้น ในระหว่างแสดงยังมีการสอดแทรกการระบำแบบดั้งเดิมและการแสดงดนตรีรวมเข้าไปอีกด้วย ด้วยเป็นการแสดงแบบกลางแจ้ง ผู้ชมจึงสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้ เช่นการสวมชุดประจำชาติ , การจำลองวิธีการลงโทษในสมัยโชซอน และกิจกรรมการถ่ายภาพ เป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

“ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน” จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.2007 โดยอ้างอิงจากวรรณกรรมเรื่อง “ชุนยังจอน” ซึ่งเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องล้วนเกิดขึ้นที่เมืองนัมวอน ในช่วงแรกที่จัดแสดงนั้นเป็นแค่เพียงการเดินขบวนบนท้องถนนไม่ได้มีการแสดงละครแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงการจัดแสดงกลางแจ้งเท่านั้น หลายปีผ่านไปเริ่มจัดแสดงในรูปแบบของขบวนพาเหรด การแสดงกลางแจ้ง การเต้นรำในแบบต่างๆ ซึ่งจัดแสดงโดยกลุ่มประชาชนท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพ การแสดงกลางแจ้งจัดขึ้นครั้งแรกที่ พลาซ่า ออฟ เลิฟ หลังจากนั้นขบวนเฉลิมฉลองแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่จะเริ่มต้นจากพลาซ่าและจบลงที่สวนควังฮันรยู ในขบวนแห่ประกอบไปด้วยทหารยามถือธงหลากสีและขบวนแตรวงทหาร ผู้ว่าการคนใหม่จะนั่งบนเกี้ยว พร้อมขบวนกลองใหญ่และตามมาด้วยยูคปังและเหล่าคีแซงตามลำดับ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินขบวนที่สวนควังฮันรยูจะมีการแสดงของยูคปัง คีแซง การเต้นและการเต้นโซโก นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกสนานอีกด้วย


นักแสดง

ประชาชนชาวเมืองนัมวอน 80 คน


ระยะเวลาจัดแสดง วันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2018 / 14:00-16:40

งดการแสดงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม / การแสดงอาจถูกยกเลิกในกรณีที่ฝนตกหนัก


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชม สำหรับสวนควังฮันรยู 3000 วอน


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 180 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม

[กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้]

-สวมใส่ชุดตามบทละครเรื่องชุนยาง, กิจกรรมเรียนรู้การลงโทษในสมัยโชซอน, ร่วมเดินขบวนพาเหรด


[โซนถ่ายภาพ]

-ร่วมถ่ายรูปกับนักแสดงในขบวนพาเหรด


รายละเอียดโปรแกรม

[“ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”]

-ขบวนแห่นำโดยทหารยามถือธงหลากสี ตามมาด้วยกลุ่มแตรวงทหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าการคนใหม่จะนั่งบนเกี้ยว พร้อมขบวนกลองใหญ่ ยุคปัง คีแซง ตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจำเมืองนัมวอนและนักท่องเที่ยวตามลำดับ ขบวนแห่จะเริ่มจากพลาซ่า ออฟ เลิฟและสิ้นสุดลงที่สวนควังฮันรยู ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที


[การแสดงกลางแจ้ง “ชุนยังจอน”]

-การแสดงประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีและการเต้นรำด้วยบทเพลงพื้นบ้านผสมผสานกับแนวดนตรีร่วมสมัย จากวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่อง “ชุนยางชอน” การแสดงจัดขึ้นที่ พลาซ่า ออฟ เลิฟและสวนควังฮันรยู นอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงของแตรวงทหาร , คีแซง จอมโก, เต้นรำแบบดั้งเดิมและ เต้นรำแบบประยุกต์ การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 60นาที


[การแสดงของคีแซง ยุคปัง, ระบำพัดและ เต้นโซโก]

-เป็นการแสดงกลางแจ้ง จัดอยู่ในชุดของการแสดง “ชุนยางจอน” นักแสดงจะสวมใส่ชุดที่เรียกว่ายุคปัง (เป็นชุดสำหรับทหารระดับท้องถิ่นสมัยโชซอน) แสดงบรรเลงดนตรีและเต้นรำแบบดั้งเดิมโดยเหล่าคีแซง ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 90นาที


การเข้าร่วม

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซต์คณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองนัมวอน (Namwon Tourism Council) และเนเวอร์คาเฟ่ในห้อง “ขบวนแห่การแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่แห่งเมืองนัมวอน”


ข้อมูลส่วนลด

เด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไป


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


สำรองบัตร

ฝ่ายการท่องเที่ยว ที่ว่าการเมืองนัมวอน, เบอร์โทรศัพท์ +82-63-620-6164/ คณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองนัมวอน (Namwon Tourism Council), +82-63-633-5353


การเดินทาง

[รถโดยสาร]

โดยรถโดยสารแบบด่วนพิเศษปลายทางเมืองนัมวอน จากสถานีขนส่งรถด่วนโดยสารเมืองนัมวอน เลี้ยวซ้าย เดินตรงไปประมาณ 300เมตร ไปยังโรงเรียนประถมนัมวอนยงซอง แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกทงดี (ทงดีซากอรี) ตรงไปอีก 300 เมตร จะเจอป้ายรถบัสประจำทางทงนัมวอน แซมาอึล คึมโก(Dong Namwon Saemaeul Geumgo) ขึ้นรถหมายเลข 220หรือ 281 ไปยังตลาดคงซอน และเดินมุ่งหน้าต่อไปอีก 150เมตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก เดินต่อไปอีก100 เมตร จะถึงสวนควังฮันรยู


โฮมเพจ www.nwcf.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Namwon #Yangrim #Performance #Culture #Family #friend