การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์

Updated: Nov 20, 2018

( Saturday Traditional Folk Play )ระยะเวลา

14 เมษายน -27ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 37-35,ยงดูซาน-คิล,จุง-กู,ปูซาน


สถานที่

ลานแสดงกลางแจ้ง สวนสาธารณะยงดูซาน


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-51-745-7274


ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน

กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, เมืองปูซาน, มูลนิธิวัฒนธรรมแห่งเมืองปูซาน


แนะนำ

"การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์" เป็นการแสดงโชว์การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเมืองปูซาน มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อแนะนำการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซานให้กับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพื่อโปรโมทศิลปะเกาหลีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผู้ชมสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของเมืองปูซานผ่านหลากหลายบทเพลงพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การแสดงนี้ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะชาวเมืองปูซานเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการลดช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างคนรุ่นต่างๆ และด้วยการผสมผสานการแสดงกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้วันนี้เมืองปูซานก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


โปรแกรม

"การเล่นพื้นบ้านแบบดั้งเดิมในวันเสาร์" จัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม นักท่องเที่ยวจะสนุกไปกับกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของเมืองปูซาน การละเล่นพื้นบ้านนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาทิเช่น ละครหน้ากาก ระบำและเพลง ซึ่งการแสดงทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและคุณค่าของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซาน ผ่านหลายๆการแสดง จากเดิมเป็นเพียงการละเล่นพื้นบ้านที่ถูกเก็บรักษาไว้ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้และสร้างสนุกสนานให้กับผู้ชม นอกจากนั้นแล้วหลังจบการแสดงผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านต่างๆได้


ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีนั้น มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแนะนำวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองปูซานให้แก่คนทั่วไป: ซูยอง ยารยูและทงแน ยารยูเป็นการแสดงพื้นเมืองสำหรับอวยพรให้มั่งคั่งและขอพรให้แก่ผู้อาศัยในหมู่บ้านนั้นๆ ; นงชอง โนรีของเมืองซูยองและ ออบัง โนรีของเมืองชวาซูยองเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นระหว่างทำการเพาะปลูกและการประมงตามลำดับ; การแสดงคายากึม ซันโจ ในแบบของ คัง แทฮง ซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงดั้งเดิมในท่วงทำนองแบบซันโจ ปัจจุบันเมืองปูซานจัดกิจกรรมความบันเทิงในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านงานเทศกาลแสดงการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักอนุรักษ์เพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเล็งเห็นคุณค่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซานผ่านการแสดงชุดต่างๆ “การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์” จะทำให้ผู้ชมได้รู้จักวิถีชีวิตของชาวปูซานในอดีต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร, การประมง , ศาสนา, ศิลปะและวัฒนธรรม


นักแสดง

สมาชิกสมาคมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งเมืองปูซานและกลุ่มนักแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


ระยะเวลาจัดแสดง

ทุกวันเสาร์ ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม (ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) เวลา 14.00 น * ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าชม


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 90 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน - ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านและสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านดั้งเดิม อาทิเช่น ยูทโนรี, การโม่ข้าว, การเล่นเชกี ชากี, การเล่นโยนลูกศร และอื่นๆ โปรแกรมการแสดง

1. การแสดงซูยอง ยารยู (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่43)

2. การแสดงซูยอง ยารยู เป็นการแสดงโดยมีเนื้อหาเสียดสีการทุจริตของขุนนางซึ่งเกิดขึ้นในตอนเย็นของวันเพ็ญแรกของปีจันทรคติ การแสดงคายากึม ซันโจ ในแบบของคัง แทฮง ( มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่8 )

3. การแสดงเดี่ยวคายากึม ในรูปแบบของคัง แทฮง โดยมีเทคนิคการดีดคายากึมที่หลากหลายและท่วงทำนองที่ไพเราะ การเฉลิมฉลองการเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าบนเทือกเขานกแร้ง (Vulture Peak Mountain) (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่9)


4. เป็นหนึ่งในงานพิธีทางศาสนาของศาสนาพุทธมีการระบำบาราและการเต้นรำผีเสื้อการร้องเพลงตกปลา ณ.หาดทาแดโพ (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่7)

5. เนื้อเพลงมีทั้งหมด 7 ท่อน เป็นเพลงที่ชาวประมงร้องเพื่อใช้ปลุกใจระหว่างหาปลานงชอง โนรีของเมืองซูยองและ ออบัง โนรีของเมืองชวาซูยอง (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่62) / มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่2)

6. นงชอง โนรี เป็นการแสดงพื้นบ้านของเมืองซูยอง เนื้อหากล่าวถึงกระบวนการทำการการเกษตร ส่วนออบัง โนรีของเมืองชวาซูยอง จะกล่าวถึงการทำประมงแบบดั้งเดิมที่หาดกวังอันรี โดยการตีความจากมุมมองในแบบปัจจุบัน การแสดง “เทพเจ้าเหยียบพื้นโลก ของเมืองทงแน และ “ระบำนกกระเรียนแห่งเมืองทงแน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองปูซาน เลขที่ 4และเลขที่3)


7. การแสดง “เทพเจ้าเหยียบโลก” กล่าวถึงการอธิษฐาน ขอพรเพื่อความโชคดีต่อเทพประจำบ้านและจะมีการระบำนกกระเรียนและการ “ระบำทอตแปกี”ด้วย


8. การแสดงทงแน ยารยู (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่18)


9. เป็นการแสดงโดยการสวมหน้ากากโดยมีกลุ่มนักแสดงหลักคือ กุนมู (กลุ่มนักระบำ) , มุนดุงอี ควาจัง (คนเป็นโรคเรื้อน) ยังบัน ควาจจัง(ขุนนาง) ยองโนควาจัง(สัตว์ในจินตนาการ) ฮัลมีและยังคัม ควาจัง (ยายและตา)


การเข้าร่วมชม

- ติดตามข่าวสารประกาศจากทางเว็บไซต์ทางการและแผ่นพับประชาสัมพันธ์


อายุผู้เข้าชม

- ไม่จำกัดอายุ


โฮมเพจ

www.bscf.or.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Busan #Jung #Yongdusan #Festival #Culture #Family #friend