การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์

Updated: Nov 20, 2018

( Saturday Traditional Folk Play )ระยะเวลา

14 เมษายน -27ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 37-35,ยงดูซาน-คิล,จุง-กู,ปูซาน


สถานที่

ลานแสดงกลางแจ้ง สวนสาธารณะยงดูซาน


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-51-745-7274


ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน

กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, เมืองปูซาน, มูลนิธิวัฒนธรรมแห่งเมืองปูซาน


แนะนำ

"การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์" เป็นการแสดงโชว์การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเมืองปูซาน มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อแนะนำการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซานให้กับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเพื่อโปรโมทศิลปะเกาหลีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผู้ชมสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของเมืองปูซานผ่านหลากหลายบทเพลงพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การแสดงนี้ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะชาวเมืองปูซานเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการลดช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างคนรุ่นต่างๆ และด้วยการผสมผสานการแสดงกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้วันนี้เมืองปูซานก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


โปรแกรม

"การเล่นพื้นบ้านแบบดั้งเดิมในวันเสาร์" จัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม นักท่องเที่ยวจะสนุกไปกับกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของเมืองปูซาน การละเล่นพื้นบ้านนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาทิเช่น ละครหน้ากาก ระบำและเพลง ซึ่งการแสดงทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและคุณค่าของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซาน ผ่านหลายๆการแสดง จากเดิมเป็นเพียงการละเล่นพื้นบ้านที่ถูกเก็บรักษาไว้ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้และสร้างสนุกสนานให้กับผู้ชม นอกจากนั้นแล้วหลังจบการแสดงผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านต่างๆได้


ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีนั้น มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแนะนำวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองปูซานให้แก่คนทั่วไป: ซูยอง ยารยูและทงแน ยารยูเป็นการแสดงพื้นเมืองสำหรับอวยพรให้มั่งคั่งและขอพรให้แก่ผู้อาศัยในหมู่บ้านนั้นๆ ; นงชอง โนรีของเมืองซูยองและ ออบัง โนรีของเมืองชวาซูยองเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นระหว่างทำการเพาะปลูกและการประมงตามลำดับ; การแสดงคายากึม ซันโจ ในแบบของ คัง แทฮง ซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงดั้งเดิมในท่วงทำนองแบบซันโจ ปัจจุบันเมืองปูซานจัดกิจกรรมความบันเทิงในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านงานเทศกาลแสดงการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักอนุรักษ์เพื่อธำรงรักษา สืบทอดและเล็งเห็นคุณค่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองปูซานผ่านการแสดงชุดต่างๆ “การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์” จะทำให้ผู้ชมได้รู้จักวิถีชีวิตของชาวปูซานในอดีต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร, การประมง , ศาสนา, ศิลปะและวัฒนธรรม


นักแสดง

สมาชิกสมาคมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งเมืองปูซานและกลุ่มนักแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


ระยะเวลาจัดแสดง

ทุกวันเสาร์ ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม (ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) เวลา 14.00 น * ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าชม


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 90 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน - ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านและสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านดั้งเดิม อาทิเช่น ยูทโนรี, การโม่ข้าว, การเล่นเชกี ชากี, การเล่นโยนลูกศร และอื่นๆ โปรแกรมการแสดง

1. การแสดงซูยอง ยารยู (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่43)

2. การแสดงซูยอง ยารยู เป็นการแสดงโดยมีเนื้อหาเสียดสีการทุจริตของขุนนางซึ่งเกิดขึ้นในตอนเย็นของวันเพ็ญแรกของปีจันทรคติ การแสดงคายากึม ซันโจ ในแบบของคัง แทฮง ( มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่8 )

3. การแสดงเดี่ยวคายากึม ในรูปแบบของคัง แทฮง โดยมีเทคนิคการดีดคายากึมที่หลากหลายและท่วงทำนองที่ไพเราะ การเฉลิมฉลองการเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าบนเทือกเขานกแร้ง (Vulture Peak Mountain) (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่9)


4. เป็นหนึ่งในงานพิธีทางศาสนาของศาสนาพุทธมีการระบำบาราและการเต้นรำผีเสื้อการร้องเพลงตกปลา ณ.หาดทาแดโพ (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่7)

5. เนื้อเพลงมีทั้งหมด 7 ท่อน เป็นเพลงที่ชาวประมงร้องเพื่อใช้ปลุกใจระหว่างหาปลานงชอง โนรีของเมืองซูยองและ ออบัง โนรีของเมืองชวาซูยอง (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่62) / มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมืองปูซาน เลขที่2)

6. นงชอง โนรี เป็นการแสดงพื้นบ้านของเมืองซูยอง เนื้อหากล่าวถึงกระบวนการทำการการเกษตร ส่วนออบัง โนรีของเมืองชวาซูยอง จะกล่าวถึงการทำประมงแบบดั้งเดิมที่หาดกวังอันรี โดยการตีความจากมุมมองในแบบปัจจุบัน การแสดง “เทพเจ้าเหยียบพื้นโลก ของเมืองทงแน และ “ระบำนกกระเรียนแห่งเมืองทงแน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองปูซาน เลขที่ 4และเลขที่3)


7. การแสดง “เทพเจ้าเหยียบโลก” กล่าวถึงการอธิษฐาน ขอพรเพื่อความโชคดีต่อเทพประจำบ้านและจะมีการระบำนกกระเรียนและการ “ระบำทอตแปกี”ด้วย


8. การแสดงทงแน ยารยู (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี เลขที่18)


9. เป็นการแสดงโดยการสวมหน้ากากโดยมีกลุ่มนักแสดงหลักคือ กุนมู (กลุ่มนักระบำ) , มุนดุงอี ควาจัง (คนเป็นโรคเรื้อน) ยังบัน ควาจจัง(ขุนนาง) ยองโนควาจัง(สัตว์ในจินตนาการ) ฮัลมีและยังคัม ควาจัง (ยายและตา)


การเข้าร่วมชม

- ติดตามข่าวสารประกาศจากทางเว็บไซต์ทางการและแผ่นพับประชาสัมพันธ์


อายุผู้เข้าชม

- ไม่จำกัดอายุ


โฮมเพจ

www.bscf.or.kr (เกาหลี)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Busan #Jung #Yongdusan #Festival #Culture #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon