top of page
Banner1.png
ATEEZ Poster v2-02.png

🎫 'ATEEZ Online Fan Meeting'  🎫

     🎉 เพียง100 ท่านเท่านั้น! ลุ้นรับบัตร 'ATEEZ online Fan Meeting'✨ เมื่อทำการจองโปรแกรมทัวร์ 'สัมผัสเกาหลีในไทย ให้หายคิดถึง: วันเดียวก็เที่ยวได้' ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 64

.

🏆 สิทธิพิเศษเฉพาะท่านที่จองโปรแกรมทัวร์ 1 วัน 'สัมผัสเกาหลีในไทย ให้หายคิดถึง: วันเดียวก็เที่ยวได้'
ร่วมลุ้นรับบัตรเข้างาน 'ATEEZ online Fan Meeting'✨ จำนวน 100 ท่าน (จากการสุ่มผู้โชคดี) ที่จะจัดขึ้นภายในงาน Love Korea : Korea I Miss You ที่ Central World ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
.

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเพิ่มเติมจากศิลปินภายในวันงาน ได้แก่
🏆 อัลบั้มพร้อมลายเซ็นจากศิลปิน ATEEZ จำนวน 5 รางวัล 
🏆 รับสิทธิพิเศษ Private Video Call  พูดคุยกันแบบเห็นหน้าส่วนตัวกับศิลปิน ATEEZ จำนวน 10 ท่าน

.

ขั้นตอนการขอลุ้นรับสิทธิ์ 
ขั้นตอนที่1: จองโปรแกรมทัวร์กับทางบริษัททัวร์ที่ท่านเลือก
ขั้นตอนที่2: แจ้งความประสงค์ในขั้นตอนการจองโปรแกรมทัวร์ว่า สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 'ATEEZ online Fan Meeting' ภายในงาน Love Korea : Korea I Miss You  ที่ Central World ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

.

📅 ระยะเวลาการจองโปรแกรมตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม: ทำการจองตั้งแต่วันนี้ - 16 พ.ค. 64
📣 ประกาศผลวันที่ 18 พฤษภาคม 64 (โดยวิธีการสุ่มผู้โชคดี) (ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facaebook: KTO Thailand)

.
⚠️หมายเหตุ⚠️

  •  การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ได้

fan meet.jpg
bottom of page