ภาษา

ชาวเกาหลีใต้สื่อสารกันด้วยภาษาเกาหลี โดยเรียกภาษาของตนว่า “ฮันกุกมัล” หรือ “ฮันกุกกอ” ภาษาเกาหลีมีสำเนียงท้องถิ่นมากมาย ภาษาทางการที่ใช้ในเกาหลีใต้คือสำเนียงท้องถิ่นในกรุงโซลและเขตปริมณฑล สำเนียงท้องถิ่นโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นสำเนียงท้องถิ่นของเกาะเชจูที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก จึงเข้าใจยากกว่าสำเนียงท้องถิ่นอื่นๆ

ตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียกว่า “ฮันกึล” ประดิษฐ์โดยพระเจ้าเซจง (พ.ศ. 1940 - 1993) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี พระเจ้าเซจงมหาราชทรงให้เหตุผลของการประดิษฐ์ตัวอักษรใหม่ว่า อักษรจีนมีไม่เพียงพอที่จะเขียนคำเกาหลี และอักษรจีนนั้นเขียนยากเรียนยาก ทำให้ชาวบ้านรู้หนังสือน้อย อักษรใหม่นี้จะช่วยให้สามัญชนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

อักษรฮันกึลเป็นชุดอักขระที่ประดิษฐ์ขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอักษรทั้งหมด 24 ตัว แบ่งออกเป็นพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว พยัญชนะซ้ำ 5 ตัว สระเดี่ยว 10 ตัว และสระประสม 11 ตัว ซึ่งสามารถผสมกันเป็นพยางค์และคำต่าง ๆ ได้มากมาย

ประโยคภาษาเกาหลีง่ายๆ

ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้เมื่อไปท่องเที่ยว

안녕하세요.                         (อัน-ยอง-ฮา-เซ-โย)                      สวัสดีครับ/ค่ะ
감사합니다.                         (คัม-ซา-ฮัม-นี-ดา)                        ขอบคุณครับ/ค่ะ
죄송합니다.                         (ชเว-ซง-ฮัม-นี-ดา)                       ขอโทษครับ/ค่ะ
화장실 어디있어요?           (ฮวา-จัง-ชิล-ออ-ดี-อิด-ซอ-โย๊)         ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ/คะ?
이걸 좀 주세요.                   (อี-กอล-จม-จู-เซ-โย)                     ขออันนี้/สิ่งนี้หน่อยครับ/ค่ะ
좀 깎아주세요.                    (จม-กา-กา-จู-เซ-โย)                      ช่วยลดราคาให้หน่อยครับ/ค่ะ
도와주세요.                         (โท-วา-จู-เซ-โย)                            ช่วยด้วยครับ/ค่ะ
사진 좀 찍어주세요.           (ซา-จิน-จม-จี-กอ-จู-เซ-โย)               ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยครับ/ค่ะ

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon