top of page

ภาษา

ชาวเกาหลีใต้สื่อสารกันด้วยภาษาเกาหลี โดยเรียกภาษาของตนว่า “ฮันกุกมัล” หรือ “ฮันกุกกอ” ภาษาเกาหลีมีสำเนียงท้องถิ่นมากมาย ภาษาทางการที่ใช้ในเกาหลีใต้คือสำเนียงท้องถิ่นในกรุงโซลและเขตปริมณฑล สำเนียงท้องถิ่นโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นสำเนียงท้องถิ่นของเกาะเชจูที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก จึงเข้าใจยากกว่าสำเนียงท้องถิ่นอื่นๆ

ตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียกว่า “ฮันกึล” ประดิษฐ์โดยพระเจ้าเซจง (พ.ศ. 1940 - 1993) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี พระเจ้าเซจงมหาราชทรงให้เหตุผลของการประดิษฐ์ตัวอักษรใหม่ว่า อักษรจีนมีไม่เพียงพอที่จะเขียนคำเกาหลี และอักษรจีนนั้นเขียนยากเรียนยาก ทำให้ชาวบ้านรู้หนังสือน้อย อักษรใหม่นี้จะช่วยให้สามัญชนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

อักษรฮันกึลเป็นชุดอักขระที่ประดิษฐ์ขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอักษรทั้งหมด 24 ตัว แบ่งออกเป็นพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว พยัญชนะซ้ำ 5 ตัว สระเดี่ยว 10 ตัว และสระประสม 11 ตัว ซึ่งสามารถผสมกันเป็นพยางค์และคำต่าง ๆ ได้มากมาย

ประโยคภาษาเกาหลีง่ายๆ

ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้เมื่อไปท่องเที่ยว

안녕하세요.                         (อัน-ยอง-ฮา-เซ-โย)                      สวัสดีครับ/ค่ะ
감사합니다.                         (คัม-ซา-ฮัม-นี-ดา)                        ขอบคุณครับ/ค่ะ
죄송합니다.                         (ชเว-ซง-ฮัม-นี-ดา)                       ขอโทษครับ/ค่ะ
화장실 어디있어요?           (ฮวา-จัง-ชิล-ออ-ดี-อิด-ซอ-โย๊)         ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ/คะ?
이걸 좀 주세요.                   (อี-กอล-จม-จู-เซ-โย)                     ขออันนี้/สิ่งนี้หน่อยครับ/ค่ะ
좀 깎아주세요.                    (จม-กา-กา-จู-เซ-โย)                      ช่วยลดราคาให้หน่อยครับ/ค่ะ
도와주세요.                         (โท-วา-จู-เซ-โย)                            ช่วยด้วยครับ/ค่ะ
사진 좀 찍어주세요.           (ซา-จิน-จม-จี-กอ-จู-เซ-โย)               ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยครับ/ค่ะ
bottom of page