รถไฟใต้ดิน

การโดยสารโดยใช้รถไฟใต้ดิน คือทางที่ทั้งชาวเกาหลีเองหรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว นิยมเลือกใช้กัน เพราะมีทั้งความสะดวกสบาย สามารถไปได้ไม่ใช่แค่ในโซล แต่ยังรวมไปถึงเมืองอื่นๆอย่าง พูซาน แดจอน แดกู และกวางจู
สายรถไฟในกรุงโซลครอบคลุมไปทุกพื้นที่ โดยมีรถไฟใต้ดินให้บริการทั้งหมด 9 สาย โดยแยกออกเป็นสีเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง
อัตราค่าโดยสาร (ในกรุงโซล)
ใช้บัตร T-Money
  • ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1250 วอน
  • วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) 720 วอน
  • เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 450 วอน
 
ซื้อตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว
  • ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1350 วอน
  • วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) 1350 วอน
  • เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 450 วอน
*ราคานี้คิดจากอัตราเริ่มต้นเดินทาง 10 กิโลเมตร หรือน้อยกว่า
*คิดเพิ่ม 100 วอน ทุกๆ 5 กิโลเมตร สำหรับ 10-50 กิโลเมตรแรก และ 100 วอน ทุกๆ 8 กิโลเมตร ในระยะทางที่เกิน 50 กิโลเมตร
*เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ โดยสารฟรี
การซื้อตั๋วโดยสาร
สามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียว หรือซื้อ T-Money สำหรับใช้ได้งานหลายครั้งก็ได้ โดยสามารถซื้อได้ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟใต้ดินทั่วประเทศเกาหลี ถ้าซื้อเป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวจะเสียค่ามัดจำ 500 วอน ซึ่งจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อหยอดตั๋วที่ตู้คืน
Subway Lockers
ตามสถานีรถไฟในกรุงโซล จะมีตู้รับฝากของตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถฝากกระเป๋าเดินทางได้ โดยตู้ล็อกเกอร์จะมีหลายภาษาให้บริการ ราคาจะแตกต่างกันออกไปตามขนาด และระยะเวลาที่ฝาก
  • ระยะเวลาพื้นฐานที่สามารถฝากได้ 2 - 4 ชั่วโมง
  • ค่าบริการโดยคิดจากระยะเวลาพื้นฐาน : ตู้เล็ก 2000 วอน / ตู้กลาง 3000 วอน / ตู้ใหญ่ 4000 วอน *โดยราคาจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานี และจะมีการคิดเงินเพิ่มหากฝากเกินระยะเวลาพื้นฐาน
  • การจ่ายเงิน : ทุกตู้สามารถจ่ายได้ด้วยบัตรโดยสาร แต่ก็สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้เช่นกัน

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon