เงินตรา

หน่วยสกุลเงินของเกาหลีจะเรียกว่า วอน (KRW)

ธนบัตร มี 4 ชนิด คือ

  • ธนบัตร จำนวน 1,000

  • ธนบัตร จำนวน 5,000

  • ธนบัตร จำนวน 10,000

  • ธนบัตร จำนวน 50,000

วอน   (₩ 1,000)

วอน   (₩ 5,000)

วอน   (₩ 10,000)

วอน   (₩ 50,000)

เหรียญ มี 5 ชนิด คือ

  • เหรียญจำนวน 1

  • เหรียญจำนวน 10

  • เหรียญจำนวน 50

  • เหรียญจำนวน 100

  • เหรียญจำนวน 500

วอน  (₩ 1)

วอน  (₩ 10)

วอน  (₩ 50)

วอน  (₩ 100)

วอน  (₩ 500)

*อัตราการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและหน่วยงานที่รับแลก

ตัวอย่าง ธนบัตร และเหรียญของประเทศเกาหลี

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon