top of page

ระบบภาษี

สิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาหลีไม่ควรพลาดเลยคือ “การช็อปปิ้ง” เพื่อให้การช็อปปิ้งไม่ใช่เพียงแค่สนุกเท่านั้น แต่ยังสบายกระเป๋าอีกด้วย ต้องลองช็อปที่ Duty Free หรือ ร้านค้าปลอดภาษี
ระบบ Tax Free
ระบบปลอดภาษีถูกแบ่งส่วนใน “Duty Free”  และ “Tax Refund” ราคาสินค้าในร้าน Duty Free จะไม่มีการรวมภาษีทุกชนิด โดยปกติร้านปลอดภาษีเหล่านี้จะบริหารโดยระบบห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง Lotte Shilla และ Shinsegae และอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ใกล้บริเวณสนามบิน หรือ ในตัวเมือง
เปรียบเทียบกับ การขอคืนภาษี หรือ Tax Refund ที่ร้านค่าจะบวกภาษีในสินค้า หลังจากชำระสินค้าราคาเต็มแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถยื่น Tax refund ก่อนออกนอกประเทศเกาหลี

โดยทั่วไป Tax Refund สามารถรับคืนได้โดยการยื่นใบกำกับภาษีที่ช่อง Tax Refund เมื่อจะออกจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 นักท่องเที่ยวสามารถยื่น tax refund ได้เลยทันที ที่ certified Tax Free   เมื่อซื้อของครบ และต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เริ่มต้นที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่านที่นักท่องเที่ยวซื้อของ ระบบ Tax Refund ทันที กำลังขยายสาขาไปที่ร้านค้า Tax Free ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  Duty Free Shops

Tax Free Store Shopping Guide
1. ขั้นตอนการยื่น Tax refund แบบทันที่ เมื่อชำระสินค้าที่ร้านปลอดภาษี

การยื่นขอ Tax refund แบบทันที เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี คุณต้องแสดง Passport  สามารถยื่นได้เมื่อคุณซื้อสินค้าตั้งแต่ 30,000 วอน และต้องไม่เกณฑ์ 300,000 วอน ซึ่งรวมภาษี การยื่นขอ Tax refund ห้ามเกิน 1,000,000 วอน ในช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวที่เกาหลี

*สิทธิ์ของนักช็อป

ต้องช็อปเกิน 30,000 วอน และเดินทางออกนอกประเทศภายใน 3 เดือน และมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นคนต่างประเทศ(อยู่ในประเทศเกาหลีน้อยกว่า 6 เดือน)

  • คนเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (อาศัยอยู่ต่างประเทศ 2 ปี / หรืออาศัยในประเทศเกาหลีน้อยกว่า 3 เดือน)

  • ไม่ได้จ่ายภาษีของประเทศเกาหลี

2. ขั้นตอนการยื่น Tax Refund หลังจากซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี

[ขั้นตอนที่ 1] เก็บใบเสร็จ VAT refund เมื่อชำระสินค้า

กรุณาตรวจสอบร้านค้าปลีกนั้นรับรองกับ “ปลอดภาษี”  แบรนด์นั้นมีบริการ “Tax Refund” เมื่อคุณทำการชำระสินค้า ร้านค้าที่มีบริการ Tax Refund  ควรมีป้ายประกาศว่า “Tax Free” เช่นเดียวกับระบุไว้ที่ใบเสร็จว่า “Tax Free” เริ่มตั้งแต่ปี 2017 เพิ่มเกณฑ์ Tax Refund  จาก 2,000,000 วอน เป็น 5,000,000 วอน

2381369_image_2.jpg

[รูปจาก: โลโก้บริษัทที่เข้าร่วมกับบริการ Tax Refund]

* สำหรับ Easy Tax Free และ SJ Tax Free การขอเงินคืนเปิดเฉพาะที่ สนามบินและท่าเรือ

[ขั้นตอนที่ 2] คุณสามารถรับสิทธิ์ Tax Refund ที่สนามบินหลักและสาขาบริการทั่วประเทศ

1) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน

  • เตรียม boarding pass ของคุณ ห้ามนำกระเป๋าเดินทางไปเช็คอิน

  • แสดงสินค้าและใบเสร็จที่รวม VAT ให้พนักงานและรับตราประทับอนุญาตการส่งออกจากกรมศุลากากรลงบนใบเสร็จ สำหรับยอดการซื้อสินค้าที่น้อยกว่า 75,000 วอน คุณสามารถใช้เครื่อง Kiosk แต่อย่างไรก็ตาม โปรดระวังระบบ Kiosk บางครั้งเครื่องไม่สามารถให้บริการได้

  • ขั้นต่อไปใช้กระเป๋าใหญ่ที่เคาเตอร์ในบริเวณเช็คอิน และ เช็คอินกระเป๋าเดินทางของคุณ

  • หลังจากผ่านศุลกากรแล้ว ดำเนินการที่เคาเตอร์ Refund (4F Tax Refund Zone ที่ Gate 27 ใน Passenger Terminal 1) ในชั้น Departures เพื่อรับเงินของคุณคืนพร้อมโชว์ Passport และ ใบเสร็จ

Tip

การใช้ระบบ Tax Refund ที่ Airport  / ที่ท่าเรือ เทอมินอล โดยปราศจาก ระบบเคาเตอร์ หรือ เมื่อระบบ Service booth ปิดทำการ: กรอกรายละเอียด Tax Refund ลงแบบฟอร์มและใส่ลงในกล่องที่มีสัญลักษณ์  Tax Refund จะถูกส่งคืนให้ภายหลังที่ International credit card ภายใน 1-2 เดือน ถ้าคุณดำเนินการตามขั้นตอนสำเร็จ โปรดระวังขั้นตอนการดำเนินการจะมีความแตกต่างจากขั้นตอนการยื่นแบบบุคคล โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัดให้ถูกต้อง

2) บูธ Tax Refund อื่นๆที่เปิดบริการนอกเหนือจากสนามบินและท่าเรือ

ยื่นใบเสร็จสินค้า, ใบเสร็จ VAT Refund, Passport และ International Credit Card ที่บูธ VAT refund เพื่อรับเงิน Refund ในสถานที่ทำการได้เลย อย่างไรก็ตามถ้า Tax refund ของสินค้าอนุมัติพร้อมดำเนืนการ ยื่นใบเสร็จที่พนักงานกรมศุาลกากร หรือ โต๊ะที่แสดงตรากรมศุลกากร ข้อควรจำบูธ Tax refund ที่อยู่นอกสนามบินและท่าเรือสามารถเตรียมการได้เฉพาะบางบริษัทที่ทางบูธเข้าร่วมด้วย มีเพียงแค่บูธในสนามบินและท่าเรือที่สามารถทำได้ทุกบริษัทที่เข้าร่วม

Tip

การรับเงินคืนสำหรับ Alipay และ UnionPay อาจจะแตกต่างจากที่กล่าวมาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

☞ Global Blue: www.globalblue.com (English, Chinese, Russian)

☞ Easy Tax Refund: www.easytaxrefund.co.kr (Korean, English, Japanese, Chinese)

☞ CubeRefund: www.cuberefund.com (Korean, English, Japanese, Chinese)

☞ EASY TAX FREE: email inquiries to taegyungeasytaxfree@gmail.com (Korean, English, Japanese, Chinese)

☞ eTAX FREE: email inquiries to help@etax-free.com (English, Japanese, Chinese)

☞ SJ TAX FREE

☞ 1330 Korea Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese, Russian, Vietnamese, Thai, Malay)

*This page was last updated in August 2018, and therefore information may differ from what is presented here.

bottom of page