Class Schedule

สมัครชั้นเรียนวัฒนธรรมต่าง ๆ กับอสท.เกาหลี
Korean Language Class ชั้นเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Beginner I : สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน
วัน/เวลาเรียน :ทุกๆวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.30
ระยะเวลาเรียน :3 เดือน
จำนวนนักเรียนที่รับ :50 ท่านBeginner II : เป็นชั้นเรียนต่อจาก Beginner I และสำหรับท่านที่มีพื้นความรู้ภาษาเกาหลีมาบ้างแล้ว
วัน/เวลาเรียน :ทุกๆวันศุกร์ เวลา 17.00-18.30
ระยะเวลาเรียน :3 เดือน
จำนวนนักเรียนที่รับ :50 ท่าน
K-POP Dance Class ชั้นเรียนเต้นเคป๊อบ
วัน/เวลาเรียน :ทุกๆวันอังคาร เวลา 17.00-18.30
ระยะเวลาเรียน :1 เดือน
จำนวนนักเรียนที่รับ :20 ท่าน
Korean Cooking Class ชั้นเรียนทำอาหารเกาหลี
วัน/เวลาเรียน :ทุกๆวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00
ระยะเวลาเรียน : 1 เดือน
จำนวนนักเรียนที่รับ : 10 ท่าน
*** หมายเหตุ
เนื่องจากทุกชั้นเรียนมีผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมเกาหลีสมัครเรียนอยู่มาก ทางอสท.เกาหลีจึงจำต้อง
สุ่มเลือกนักเรียนสำหรับชั้นเรียนนั้นๆ ซึ่งทำให้บางท่านอาจไม่ได้สิทธิ์ในการเรียนจึงขอให้สมัครเรียน
ใหม่ในครั้งต่อไปที่เปิดรับสมัครสำหรับท่านที่ได้รับเลือกให้เรียนในชั้นเรียนนั้นๆ จะได้รับการติดต่อกลับ
จากเจ้าหน้าที่ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3542080-1